Coronavirus: Stapsgewijs terug naar de campus

Laatste wijziging op woensdag 7 augustus: update over extra coronamaatregelen voor de introductiedagen.

07-08-2020 | 15:30

Go to English information

GA DIRECT NAAR:

Veelgestelde vragen 
- VU Campus: protocollen 
Werken in coronatijd
Studeren in coronatijd 
Tentamens met online proctoring
- Updates: archief

-------------  

UPDATE: VRIJDAG 7 AUGUSTUS - 15.30 UUR

Extra coronamaatregelen voor introductiedagen
Het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus loopt de afgelopen weken op. Om ervoor te zorgen dat het virus zich minder snel kan verspreiden, heeft het Kabinet gisteravond onderwijsinstellingen opgeroepen om introductiebijeenkomsten zoveel mogelijk online te organiseren en noodzakelijke fysieke activiteiten te beperken tot informatieve bijeenkomsten voor kleine groepen.

VU Introductiedagen: online en in kleine groepjes
Het centrale programma van de VU Introductiedagen was al online gepland en zal gewoon doorgaan. Opleidingen en studieverenigingen organiseren daarnaast op de campus, langs de lat van de eerdere corona-versoepelingen, informatieve bijeenkomsten in kleine groepen voor nieuwe studenten. We hebben er vertrouwen in dat we de VU Introductiedagen, in deze vorm, op een veilige en verantwoorde manier – in samenspraak met de Amsterdamse Veiligheidsregio - door kunnen laten gaan.

Dringende oproep
De VU Introductiedagen kunnen alleen goed en veilig verlopen als iedereen zich altijd aan de basisregels blijft houden. We doen een dringend beroep op iedereen om zich verantwoordelijk te gedragen, ook tijdens de introductiedagen. Het is niet toegestaan om deel te nemen aan fysieke activiteiten op de campus als je klachten hebt. Blijf thuis en maak een afspraak voor een test. Blijf ook thuis als je vanwege een reis in thuisquarantaine moet. Na de thuisquarantaine ben je weer welkom op de VU. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Op de webpagina van de VU Introductiedagen is meer informatie te vinden over de introductieperiode en de introductieactiviteiten van de opleidingen. Eventuele aanpassingen in het programma worden hier en via de VU Introduction Days App gepubliceerd.  

-------------  

UPDATE: WOENSDAG 5 AUGUSTUS - 14.00 UUR 

In thuisquarantaine als je uit het buitenland komt?
Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus neemt weer toe en een aantal landen of bepaalde delen van landen hebben recent een oranje reisadvies (vakantiereizen afgeraden, alleen noodzakelijke reizen) of rood reisadvies (reizen afgeraden) gekregen. Op nederlandwereldwijd.nl staat de meest actuele informatie.

Reis je naar Nederland vanuit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies dan adviseert de Nederlandse overheid je dringend om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit geldt voor iedereen die Nederland binnenkomt, of je nu terugkomt van vakantie of als buitenlandse medewerker voor het eerst naar Nederland komt. Dit is ook van toepassing voor studenten die aan de VU studeren of in september starten met een studie. Meer informatie over thuisquarantaine is hier te vinden. 

De VU verwacht dat studenten en medewerkers dit dringende advies van de Rijksoverheid volgen en in thuisquarantaine gaan. Het is niet de bedoeling om tijdens de thuisquarantaine naar de campus te komen. Ook als je geen klachten hebt, of negatief getest bent op COVID-19. De VU verwacht van medewerkers dat ze in deze situatie, mits er niet daadwerkelijk sprake is van ziekte, vanuit huis werken. Bij ziekte gelden uiteraard de gebruikelijke regels en meld je je als medewerker ziek bij je leidinggevende.

Van medewerkers en studenten verwachten we dat zij altijd de basisregels van de Rijksoverheid volgen, ook in het buitenland. Blijf bij klachten thuis en maak een afspraak voor een test. 

------------- 

UPDATE: WOENSDAG 15 JULI - 17.00 UUR 

Afspraken over reizen van en naar de VU-campus 
Amsterdamse onderwijsinstellingen, waaronder de VU, hebben samen met de gemeente en vervoersbedrijven een akkoord bereikt over het reizen van studenten van en naar de onderwijsinstellingen. Dit was een voorwaarde voor de versoepelingen van de coronamaatregelen die op 24 juni door het kabinet zijn aangekondigd en in gaan op 1 augustus. De roosters worden zo ingericht dat studenten gespreid naar de onderwijsinstellingen kunnen reizen. Alle instellingen hebben een gelijkwaardig aandeel gekregen in het akkoord dat binnenkort wordt ondertekend en geldig zal zijn tot 31 december 2020.

Wat betekent dit voor het onderwijs op de VU?
Met het regionale akkoord kunnen studenten vanaf september ook beperkt in de spits reizen. De lesroosters worden verder zo gespreid over de dag en de week, zodat zoveel mogelijk studenten buiten de spits met het openbaar vervoer reizen. De VU kan hiermee de beschikbare capaciteit op de campus, met de 1,5 meterregel, optimaal gebruiken. Het onderwijs op de VU-campus zal bijvoorbeeld nu in de ochtend om 9:00 of 10:00 uur starten. Aan de roosters wordt op dit moment hard gewerkt en zullen binnenkort te vinden zijn op rooster.vu.nl.

Korte afstanden met de fiets of te voet
Er is ook gekeken naar alle verschillende vormen van vervoer van en naar de VU: te voet, fiets, bus-tram-metro, trein en auto. Studenten die relatief dicht bij de VU wonen, worden gevraagd om te voet of met de fiets te komen waardoor meer ruimte in de bus, tram en trein is voor mensen die verder weg wonen.

Monitoring afspraken.
De betrokken partijen zullen de afspraken blijven monitoren en hierover in hierover in gesprek blijven. Zowel te veel drukte als bij extra ruimte kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen van de afspraken. 

------------- 

ALGEMENE INFORMATIE

Contact en veelgestelde vragen 
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt zo snel mogelijk aangepast en aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er contactpunten voor studenten en medewerkers van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Informatienummer Rijksoverheid 
De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351.

Reizen naar het buitenland
Raadpleeg de pagina met veelgestelde vragen als je een vraag hebt over reizen naar het buitenland namens de VU. Iedereen wordt geadviseerd om voor vertrek naar het buitenland altijd de websites van de Rijksoverheid en het Ministerie van Buitenlandse Zakente bezoeken voor de algemene richtlijnen en reisadviezen.

Wat kunnen mensen doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter afstand