Kirsten van der Ham wint Jan Brouwer scriptieprijs 2020

Masterstudent Kirsten van der Ham krijgt krijgt de prijs voor haar scriptie “A familiar Book in an (un)familiar context. An exploration of the characteristic aspects of Bible reading in Indonesian congregations in the Netherlands”

09-07-2020 | 13:05

200709 Kirsten van der Ham Jan Brouwer scriptieprijs 2020 TEKSTMasterstudent Kirsten van der Ham (Theology and Religious Studies, richting Peace Trauma and Religion & Contextual Biblical Interpretation) heeft de Jan Brouwer scriptieprijs voor Religiewetenschappen en Theologie gewonnen. In haar scriptie “A familiar Book in an (un)familiar context. An exploration of the characteristic aspects of Bible reading in Indonesian congregations in the Netherlands”, heeft Van der Ham de verschillende wijzen van schriftlezing geïnventariseerd, zoals deze worden gepraktiseerd in een drietal christelijke gemeenten, gesticht door mensen die sinds de jaren vijftig van Indonesië naar Nederland zijn gekomen.

Indonesische migrantenkerkgemeenschappen
De jury heeft de keuze van Van der Ham voor Indonesische migrantenkerkgemeenschappen als object van onderzoek bijzonder gewaardeerd, omdat hiervoor doorgaans minder belangstelling is in het Nederlandse onderzoek. Temeer omdat zij met haar keuze ook een bijdrage levert aan de verdieping van het inzicht in gemeenschappen, waarvan de identiteit verband houdt met het Nederlandse koloniale verleden.

Voorbeeld interdisciplinair onderzoek
Daarnaast prijst de jury de methoden van onderzoek die Van der Ham toepaste: “Van der Ham geeft blijk van de verschillende wetenschapsmethoden die nodig zijn voor haar respectievelijk historische, filologisch-hermeneutische en sociologische onderzoek uitstekend te beheersen, acht de jury haar scriptie voorbeeldig als het gaat om interdisciplinair onderzoek.”

Uitreiking
Deze prijs wordt uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Er zijn acht prijzen verdeeld over acht terreinen binnen de Geestes- en Maatschappijwetenschappen. Vanwege de coronamaatregelen is het de bedoeling om in het najaar een feestelijke bijeenkomst in het Hodshon Huis te organiseren voor alle winnaars van afgelaste prijsuitreikingen van de KHMW.

Meer informatie en het volledige juryrapport zijn te vinden op de website van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.