Ruard Ganzevoort herbenoemd tot decaan Faculteit Religie en Theologie

VU-hoogleraar Ruard Ganzevoort wordt per 1 januari 2021 herbenoemd tot decaan van de Faculteit Religie en Theologie.

22-09-2020 | 14:51

Ruard heeft afgelopen jaren samen met het faculteitsbestuur en vele zeer betrokken medewerkers een nieuwe koers uitgezet voor de faculteit. Een plan voor reorganisatie was daarbij onvermijdelijk en heeft tot een roerige periode geleid. Met zijn herbenoeming bestendigt het College van Bestuur de ingezette koers en kan Ruard samen met de medewerkers in de faculteit werken aan uitvoering en het versterken van onderlinge samenwerking en balans.

Naast zijn decanaat zal Ruard ook Chief Diversity Officer blijven en daarin nieuwe impulsen geven aan versterking van inclusiviteit in onze universitaire gemeenschap.