Theoloog des Vaderlands Samuel Lee neemt afscheid met open brief

Na een jaar als Theoloog des Vaderlands geeft Samuel Lee op zaterdag 14 november het stokje door aan zijn opvolger Almatine Leene. Hij neemt afscheid middels een open brief in Trouw. In deze dankbrief houdt hij een pleidooi voor oprechte betrokkenheid.

14-11-2020 | 22:00

Op 16 november 2019 begon Samuel Lee als Theoloog des Vaderlands. In deze rol was hij een jaar lang ambassadeur van de theologie in Nederland. Het was voor het tweede jaar op rij dat de Theoloog des Vaderlands aan de Faculteit Religie en Theologie is verbonden. We zijn dan ook bijzonder trots op de zichtbaarheid van Samuel en zijn activiteiten.

Theologie van Oprechte Betrokkenheid
Wat heeft het jaar als Theoloog des Vaderlands Samuel gebracht en gekost? En wat heeft hij ons gebracht en gekost? Daarover schrijft hij in zijn open brief. In deze brief staat oprechte betrokkenheid centraal, in het specifiek ‘Theologie van Oprechte Betrokkenheid’. Daarmee bedoelt Samuel dat christenen zowel op individueel als op kerkelijk niveau en academisch niveau, oprecht betrokken zijn bij de samenleving, hun medemens en bij het wel een wee van de wereld, de natuur en het klimaat. En dat is volgens Samuel hard nodig ‘in het gepolariseerde, verdeelde en onzeker Nederland van nu’. 

“Theologie van Oprechte Betrokkenheid houdt in: naast je medemens lopen of zitten. Luisteren in plaats van hem of haar de les te lezen. Niet met bijbelteksten gooien. Van de ander geen verandering of bekering verwachten – omdat we de vleesgeworden liefde van Christus zijn. De spiegel van Christus op onszelf richten en niet op de ander. Zien wat de spiegel óns vertelt. Beseffen dat God Zelf het nodig vond om mens te worden – en dat dus ook wij eerst en vooral mens moeten worden.” 

In zijn brief belicht Samuel deze oprechte betrokkenheid met behulp van een aantal thema’s: corona, aardbevingen in Groningen, oude en nieuwe Nederlanders, vluchtelingen en migranten, racisme en discriminatie, rechten van de vrouw, vrijheid en LHBTI+. Hij sluit vervolgens af met een dankwoord en een gebed van Franciscus van Assisi. Het gebed waarmee hij ook zijn taak aanving in 2019. 

Lees de Open Brief van Samuel Lee (pdf).

Nieuwe Theoloog des Vaderlands: Almatine Leene
Almatine Leene (36) is de opvolger van Samuel Lee, en is hiermee uitgeroepen tot de tiende Theoloog des Vaderlands. De nieuwe Theoloog des Vaderlands is niet alleen predikant en inspirator, maar ook wetenschapper. Almatine is nog maar vier weken terug uit Zuid-Afrika, waar ze jaren werkte als predikant. Door haar lange verblijf daar kijkt ze met nieuwe ogen naar Nederland en verbindt ze allerlei perspectieven met elkaar.