PhD Supervision em. prof. dr. A. van de Beek

Realized

 • K.E. (Kune) Biezeveld, Spreken over God. Hoe kan het anders?, UL, 1996.
 • J. (Jaap) van Beelen, Doet dit tot Mijn gedachtenis. Een onderzoek naar de relatie tussen avondmaal en ambt: over avondmaalsmijding van ambtsdragers en het probleemvan de bediening, UL, 1996.
 • B.J.G. (Bernard) Reitsma, Geest en schepping : een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid, UL, 1997.
 • T.H. (Ton) van der Hoeven, Het imago van satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld, UL, 1998.
 • E.A.J.G. (Eddy)Van der Borght, Het ambtherdacht - De gereformeerde ambtstheologie in het licht van het rapport 'Baptism, Eucharist and Ministry' (Lima, 1982) van de theologische commissie Faith and Order, UL, 2000.
 • H. (Bert) de Leede, Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn, UL, 2001.
 • D. (Dick) van Arkel, Voor ons de zondvloed. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in de doopliturgie aan de hand van het zondvloedgebed, VUA, 2001.
 • W.H. (Wessel) ten Boom, Profetisch tegoed, de Joden in Augustinus’ De Civitate Dei, UL, 2002.
 • C.G. (Kees) Geluk, Geest en cultuur. Een theologisch onderzoek naar creativiteit in het licht van de visie van Calvijn op cultuur, VUA, 2003.
 • W.M. (Wim) Reedijk, Zuiver Lezen. De Lectio Divina van Johannes Cassianusen de bijbelse hermeneutiek, VUA, 2003.
 • L.F. (Leo) de Graaff, De verdwijning der engelen uit kerk en theologie: Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen, VUA, 2004.
 • R. René) de Reuver, Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische  waarde van pluraliteit, VUA, 2004.
 • A. J. (Allan) Janssen, Kingdom, Office, and Church: A Study of A. A. van Ruler’s Doctrine of Ecclesiastical Office, VUA, 2005.
 • (J.S.) Jaeseung Cha, The Cross as such and the Cross Overflowing.Christ's crucifixion beyond beneficiary results, VUA, 2005.
 • R. (Robert) Borrong, Environmental ethics and ecological theology as integral part of ecosphere from an Indonesian perspectivem, VUA, 2005.
 • P. (Pat) Baskwell, Herman Hoeksema: A Theological Biography, VUA, 2006.
 • J. A. (Jean) Ravalitera, Faire de l'acte de mourir un nouvel acte de vivre, VUA, 2006.
 • H. (Henk) van den Belt, Autopistia: the self-convincing authority of scripture in reformed theology, UL,  2006.
 • H. (Henk) Post, De kerkelijk werker en het ambt, VUA, 2006.
 • A.A.A. (Ad) Prosman, Geloven na Nietzsche.Nietzsches nihilisme in de spiegel van de theologie, VUA, 2007.
 • A.H. (André) Drost, Is God veranderd? Een onderzoek naar de relatie God-Israël in de theologie van K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof, VUA, 2007.
 • C. (Christof) Pauw, Anti-Apartheid Theology in the Dutch Reformed Family of Churches. An Depth- Hermeneutical Analysis, VUA, 2007.
 • S. (Szilveszter) Füsti-Molnár, Ecclesia sine macula et rugaDonatist Factors among the Ecclesiological Challenges for the Reformed Church of Hungary Especially after 1989/90, VUA, 2008.
 • C. (Cor) Blom, Zonder grond onder de voeten. een theologische analyse van het boek Job en Genesis 1-4 vanuit het perspectief van het kwaad in de schepping, VUA, 2009.
 • G.H. (Gwashi) Manavhela, An Analysis of the Theologial Justification of Apartheid. A Reformed Theological Perspective, VUA, 2009.
 • J. (Johann) Theron, Spirit and Flesh. DogmaticReflections on the Critical Anthropology of Oepke. Noordmans and Fyodor Dostoyevski. VUA, 2009.
 • F. (Fred) Zaspel, The Theology of B. B. Warfield: A Systematic Summary, VUA, 2010.
 • S. (Szaszi) Bene, The Identityof God. Modern and Biblical Theological Notions of God, VUA, 2010.

Co-supervision

 • H.J. van Soest, Welk is het voortreffelijkste schepsel op aarde? De interpretatie van een omstreden bijbelse voorstelling in het 19e en 20e eeuwse Nederland , ThUK, 1996  (first supervisor C. Houtman).
 • P. van der Walt, Openbaring en ervaring : ’n ondersoek na H.M. Kuitert se verantwoording van die geloof in die Christelike tradisie, Univ. of  Stellenbosch, 1997 (first supervisor P.F. Theron).
 • J.M. van ’t Kruis, De Geest als missionaire beweging. Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie, RUG,  1998 (first supervisor L.H. Hoedemaker)
 • I.J. van der Merwe, Liturgieen Lewe: 'n sistematies-teologiese ondersoek, Univ. of Stellenbosch, 1999 (first supervisor P.F. Theron).
 • J.J.H. Post,  Een sikkel in een vreemde oogst?De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie, VUA, 2003 (first supervisor W. Balke).

Current

 • C.P. Boele, Kerk en school. Een onderzoek naar de ruimte voor (christelijke) filosofie en wetenschap in de theologie van O. Noordmans.
 • W. Dekker, Afwezigheid van God in de West – Europese Cultuur. Een onderzoek naar antwoorden bij W.A. Pannenberg, K.H. Miskotte en A. Houtepen.
 • C. van Dam, The Theology of Kwame Bediako.
 • S. Dias, Theology as Wisdom. A Contribution for Teaching Living Theology in Brazil.
 • J. Gavera, The Theology of Hendrikus Berkhof. A critical analysis of aspects of a contemporary design of Mediation Theology.
 • J.M. de Heer, Evangelische beïnvloeding van reformatorisch Nederland.
 • P. Hoek, Melchior Leydecker (1642-1721). Een onderzoek naar de structuur van de theologie van een gereformeerd scholasticus  in het licht van zijn bronnen.
 • R. Kelly, The Structure of the Theology of John Owen.
 • R. van Kooten, Apostolaire bewogenheid brengt een onbeweegbare kerk in beweging.
 • Een onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema’s van de Kerk­orde van 1951.
 • O. Postma, Tensor Theology. A Search for Theological Language with the Aid of Mathematics.
 • W.J. de Wit, On the Way to the Living God:Facing the Crisis of Christianity in Conversation with Herman Bavinck.

Co supervision

 • T. Williams, Love, Freedom, and Evil. A Philosophical and Theological Analysis of the Relational Free Will Defence (first supervisor H.M. Vroom).