dr. R. van KootenDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

2e-05
r.van.kooten@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Docent ethiek, docent homiletiek

Aanwezigheid

Vooral op collegedagen

Onderzoek

Studie- / Handboek Homiletiek

Onderwijs

Handboek Homiletiek

Recente publicaties

  • Jij bent gedoop! Want God sloot je als kind niet uit, 2014, Kampen
  • Ruth, de Moabitische, Een homiletische vingeroefening, 2013 Heerenveen
  • Hoe apostolische bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt. Onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema's van de kerkorde van 1951 (diss.), 2013 Apeldoorn.
  • Welkom in de strijd!, Heerenveen 2000
  • Openbaring, de dingen die met haast moeten geschieden, dl.1, 2002, Heerenveen
  • Openbaring, deel 2, Heerenveen 2002
  • De laatste brief, 2 Timotheüs, 2005, Kampen,
  • Dichter bij het einde, over ernstig ziek zijn, Sterven, begraven of cremeren, rouwen en Eeuwige bestemming, 2005, Heerenveen
  • Vrolijk kruisdragen, Asafs levensles voor Jonge christenen, 2005, Heerenveen
  • Compendium, Aan Zijn voeten, 2006, Heerenveen
  • Samen in gesprek, Voorbereiding op het Huwelijk, 2006, Heerenveen
  • De kortste brief, Filémon, 2009, Heerenveen

CV

  • 26 juni 2013 promotie Vrije Universiteit Amsterdam
  • Geboren 30 november 1950, Brandwijk (Z-H)
  • Gymnasium alfa (Hilversum, Delft)
  • Rijksuniversiteit Utrecht, 1969-1973
  • Predikant Goedereede (Z-H), 1974-1978
  • Predikant Zeist, Centrumwijk, 1978-1988
  • Predikant Soest b.w. Ichthuskerk, 1988-2008
  • v.a. 24 maart predikant te Apeldoorn (0,5 fte)
  • v.a. 1 september 2005, Docent ethiek en homiletiek aan HHS bij de VU


Datum graad behaald: 1989, 2 × doctoraal, 26 juni 2013 doctoraat (VU)

Nevenwerkzaamheden

Hersteld Hervormde Kerk - Gemeente Predikant Apeldoorn, 25 maart 2012
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017