Hersteld Hervormd Seminarium

Sinds april 2005 is er een samenwerkingsverband met de Hersteld Hervormde Kerk. Binnen de bachelor Theologie en de master Godgeleerdheid kunnen studenten een traject te volgen dat, voor wat betreft de kerkelijke eisen, is toegesneden op die van de Hersteld Hervormde Kerk.

Het rooster voor beide trajecten is te vinden op www.rooster.vu.nl.

Meer informatie

Contactpersoon Hersteld Hervormd Seminarium:
Drs. P.C. Hoek
Tel. 020-5984111
p.c.hoek@vu.nl