Dr. E. van Staalduine-SulmanThis page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 89444
2e-05, 2e-05
eveline.van.staalduine-sulman@vu.nl
protestantse theologische universiteit ( oude testament ), faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
docent Oude Testament

Aanwezigheid

Dinsdag en donderdag (en soms vrijdag)

Onderzoek

De Joodse Aramese vertaling (Targum) van het boek Samuël is in verschillende manuscripten overgeleverd, ook in het christelijke Europa. In de Renaissance kregen ook christelijke instellingen, zoals universiteiten, aandacht voor deze vertaling. Daarom lieten zij zelf afschriften maken – en later boeken – met Latijnse vertalingen ernaast om de Targums te kunnen bestuderen. Welke manuscripten hebben zij daarvoor gebruikt? Zijn deze zorgvuldig overgeschreven/gedrukt of is er sprake geweest van censuur? Met andere woorden: wat is de christelijke invloed geweest op manuscripten en edities die we nu kennen, o.a. de Antwerpse Polyglot?

Onderwijs

Exegese Oude Testament, Geschiedenis van het oudtestamentisch onderzoek, onderzoeksmethoden

Recente publicaties

  • EvS-S, “Vrouw”, in: A. Noordegraaf e.a. (eds.), Woordenboek voor bijbellezers, Zoetermeer 2005, 656-660.
  • E. van Staalduine-Sulman, “De Messias, de rechtvaardigen en de goddelozen (Targoem 2 Sam. 23:1-8)”, in: G.C. den Hertog, S. Schoon (eds.), Messianisme en eindtijdverwachting bij joden en christenen, Zoetermeer: Boekencentrum, 2006, 70-91.
  • E. van Staalduine-Sulman, “Between Legislative and Linguistic Parallels: Exod. 21:22-25 in its Context”, in: R. Roukema e.a. (ed.), The Interpretation of Exodus: Studies in Honour of Cornelis Houtman (Contributions to Biblical Exegesis and Theol¬ogy, 44), Leuven: Peeters, 2006, 207-224.
  • D.J.D. Kroeze, E. van Staalduine-Sulman, “A Giant Among Bibles: Erfurt 1 or Cod. Or. fol. 1210-1211 at the Staatsbibliothek zu Berlin”, Aramaic Studies 4/2 (2006), 193-205.
  • E. van Staalduine-Sulman (2007), Critical Edition of Targum 1 Sam. 1-3, online: http://www.targum.nl/THUKCe/Kritiek/critical.aspx
  • E. van Staalduine-Sulman, “De Evangelische Beweging en de Verlichting”, Theologisch Debat 5/2 (2008), 4-14.
  • E. van Staalduine-Sulman, “Structuren en vormen in Hebreeuwse poëzie”, Soteria 25/1 (2008), 62-74.
  • E. van Staalduine-Sulman, “Ziekte en genezing. De lijn van Jesaja 53,4 via Matteüs 8,17 naar nu,” Bulletin voor Charismatische Theologie 62/2 (2008), 13-25.
  • E. van Staalduine-Sulman, “Zwevend leiderschap. Een exegetische verkenning naar aanleiding van Richteren 9:7-15”, Soteria 25/4 (2008), 2-4.
  • E. van Staalduine-Sulman, “Animosity in Targumic Literature”, in: J.T. Fitzgerald et al. (eds.), Animosity, the Bible and Us. Some European, North American, and South African Perspectives (SBL) 2009, 128-147.

CV

23 mei 1964 - geboren te Bedum (Groningen)
1970-1982 - lagere school en Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen
1982-1985 - HBO-theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven
1985-1987 - gewerkt, o.a. bij de Philips-fabriek te Zwolle
1987-1995 - Theologie aan de (Protestantse) Theologische Universiteit Kampen
1991-1995 - predikantsvrouw te 's Gravenmoer
1995-1996 - predikant in de Geref. Kerk te 's Gravenmoer (0,5 fte)
1996-1997 - pilot-project Targoem Samuël aan de ThU Kampen
1997-2001 - AiO Targum Samuël binnen het Targoem-project
23 mei 2002 - promotie cum laude op het proefschrift “The Targum of Samuel”
2002-2007 - combinatie van postdoc onderzoek aan de ThU Kampen en docent Oude Testament aan de Evangelische Theologische Hogeschool, later verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede
2007-nu - docent Oude Testament aan de VU Amsterdam als postdoc onderzoeker verbonden aan het project “A Jewish Targum in a Christian World”, aan de PThU, de VU en de ETF, gefinancierd door NWO