Prof. dr. H.P. MeiningerThis page has been moved. You are being redirected.

Bijzonder hoogleraar Willem van den Bergh-leerstoel "sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking"

Aanwezigheid

Wisselend

Onderzoek

In het onderzoek van de door ’s Heeren Loo aan de VU gevestigde Willem van den Bergh-leerstoel naar sociale integratie van mensen met een verstandelijke handicap ligt de nadruk op het perspectief van de ‘ontvangende’ gemeenschap (buurt, kerk, vereniging, familie, samenleving in bredere zin) en het eigen perspectief van mensen met een verstandelijke handicap.

Drie hoofdvragen zijn leidend:

 • Wat betekent ‘sociale integratie’, wie zijn in processen van sociale integratie belangrijke actoren en hoe verhouden die zich ten opzichte van elkaar?
 • Wat betekent sociale integratie gezien vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking zelf?
 • Hoe kunnen actoren in de lokale samenleving hun rol bij sociale integratie vervullen en welke kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes zijn daarvoor nodig?

Recente publicaties

 • The Order of Disturbance: Theological Reflections on Strangeness and Strangers, and the Inclusion of Persons with Intellectual Disabilities in Faith Communities. In Journal of Religion, Disability & Health (2008). Vol. 12, Nr. 4., p. 347-364
 • Groeiend partnerschap: mensen met verstandelijke beperkingen op zoek naar een eigen plek in de geloofsgemeenschap. In Johan Smit (red.), Sociale integratie in de geloofsgemeenschap. Zestien praktijkverhalen. Utrecht: ITSI 2008, p. 133-146
 • Verhalen verbinden. Een narratief-ethisch perspectief op sociale integratie van mensen met een verstandelijke handicap. Oratie VU, 22 mei 2007
 • Narrating, Writing, Reading: Life Story Work as an Aid to (Self) Advocacy. In: British Journal of Learning Disabilities. Vol 34 (September 2006) 3, p. 181-188
 • Narrative Ethics in Nursing for Persons with Intellectual Disabilities. In: Nursing Philosophy. Vol. 6, Nr. 2 (May 2005) p. 106-118
 • Zienswijze en zijnswijze van de hulpverlener. Relationeel mensbeeld en systemische benadering. In: Systeemtherapie, tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie. Jrg. 17 (2005), nr. 4, pp. 188-207
 • (redactie) Van en voor allen. Wegwijzers naar een inclusieve geloofsgemeenschap met mensen die een verstandelijke handicap hebben. Zoetermeer: Meinema 2004 (307 pp.)
 • Zorgen met zin. Ethische beschouwingen over zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Amsterdam: SPW 2002 (223 pp.)
 • Authenticy in Community: Theory and Practice of an Inclusive Anthropology in Care for Persons with Intellectual Disabilities. In: William C. Gaventra Jr., David L. Coulter, Spirituality and Intellectual Disabilities. International Perspectives on the Effect of Culture and Religion on Healing Body, Mind, and Soul. Birmingham, N.Y.: The Haworth Press 2002, pp. 13-28

CV

Prof.dr Herman Paul Meininger (1946) was tot 1996 als geestelijk verzorger verbonden aan Bartiméus in Doorn Van 1996 tot 2005 werkte hij als wetenschappelijk medewerker aan de Willem van den Bergh-leerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast was hij tot 2006 werkzaam als adviseur wetenschappelijk onderzoek en ethiek van de Raad van Bestuur van de ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort. Vanaf november 2006 is hij bijzonder hoogleraar sociale integratie van mensen met een verstandelijke handicap op de Willem van den Bergh-leerstoel.

Mobiele telefoonnummer: 06-52189168