Prof. dr. M.A. SmalbruggeThis page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 86624
2e-05, 2e-05
m.a.smalbrugge@vu.nl
faculteit religie en theologie ( vervallen (kerkgeschiedenis) ), faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Bijzonder hoogleraar Europese Cultuur en Christendom

Aanwezigheid

Maandag en woensdagmiddag

Onderzoek

1. Het ontstaan van het zelfportret bij Augustinus; elementen van verbeelding en afbeelding.
2. De genadestrijd als metafoor voor culturele identiteit.
3. Petrarca en het augustinisme.
4. Westerse kunst en augustinisme. Port Royal en de literatuur en schilderkunst uit de 17e eeuw. 

Onderwijs

Deelname aan BA programma kerkgeschiedenis en aan het vrije aanbod MA modulen (Petrarca en het augustinisme).

Recente publicaties

1. God en de geboorte van het zelfportret, Amsterdam 2009
2. 'Het onrustige hart. God en mens als verdwijnend subject' in: Edith Brugmans (ed.), De ziel in de literatuur, Nijmegen 2009, 57-70.
3. 'Beauty and Grace in Augustine', te verschijnen in: Studia Patristica 2010
4. Schijn en schaduw van de moderne moraal, Tielt 2008
5. 'De actuele betekenis van Augustinus' mensbeeld. Schoonheid in plaats van moralisme' in: A van der Kooi et al (ed.), Augustinus en Noordmans. Twee denkers in de spanning van moderniteit en postmoderniteit, Kampen 2007, 78-88
6. 'Donkere schoonheid, theologische esthetiek bij Augustinus' in: T.J. van Bavel (ed.), Sint-Augustinus, Brussel 2007, 301-308
7. 'La beauté subjectivisée, une analogie de la grâce chez Augustin', Augustiniana 55 (2006) 433-47
8. 'Predestinatie en de verbeelding van de persoon' in: P.J.J. van Geest & J van Oort (ed.), Augustiniana Neerlandica, Leuven 2005, 365-79
9. Altaar of Tafel. Een geschiedenis van offer en Reformatie, Tielt 2004

In de media

Wij zijn ons uitzicht kwijt. Opnieuw genieten, in:Trouw, Letter&Geest, zaterdag 11 september 2010.

CV

* Bijzonder hoogleraar Europese cultuur en christendom, 2008-heden
* Predikant van de Protestantse gemeente Aerdenhout 1994-heden
* Predikant de Waalse Gemeente te Delft, Haarlem en Amsterdam (Hospice Wallon) 1989-1994
* Vicaris Waalse Gemeente Amsterdam 1988-1990
* Vertaler Frans-Nederlands, 1981-88
* Promotie 1988