M. Naaijer MA MScThis page has been moved. You are being redirected.

Promovendus
In de afgelopen 10 a 15 jaar is er een heftige discussie ontstaan over de historische, culturele en literaire achtergrond van de taalkundige variatie in het Bijbels Hebreeuws. Volgens sommigen, zoals Avi Hurvitz, is deze variatie voor het grootste deel te verklaren door aan te nemen dat de Hebreeuwse Bijbel vroege boeken bevat die geschreven zijn in Vroeg of Standaard Bijbels Hebreeuws (met name de Pentateuch en Vroege Profeten) en dat er late boeken zijn die geschreven zijn in Laat Bijbels Hebreeuws (Esther, Daniël, Ezra, Nehemia, Kronieken en eventueel Prediker). Er zijn echter ook onderzoekers die vinden dat de data meer passen bij verschillende stijlen van het Hebreeuws. Volgens hen (Ian Young, Robert Rezetko en Martin Ehrensvärd) werden Vroeg en Laat Bijbels Hebreeuws allebei zowel vroeg als laat gebruikt.

In de meeste bestaande onderzoeken ligt de nadruk op het Hebreeuwse vocabulaire, waarschijnlijk omdat dit het makkelijkst te bestuderen is. Het heeft echter ook een nadeel. Het is vrij gemakkelijk om vocabulaire te manipuleren en zo de taal van een tekst ouder te doen lijken. Aangezien dit soort manipulatie van de syntax lastiger is bestuderen we dit in het NWO project Does syntactic variation reflect language change? Tracing syntactic diversity in Biblical Hebrew texts om zo een betere indruk te krijgen van de ontstaansgeschiedenis en overlevering van de Hebreeuwse Bijbel.

Dit project doe ik samen met Marianne Kaajan, Dirk Bakker, Janet Dyk en Wido van Peursen. Het deel dat ik uitvoer heeft betrekking op de structuur van clauses. Hierbij zal ik de structuur van zowel nominale als verbale zinnen (verbale valentie) bestuderen. Daarnaast zijn we bezig met een uitgebreide studie van het gebruik en de distributie van het participium in de Hebreeuwse Bijbel.