prof. dr. W.T. PeursenThis page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 83427
2e-05
w.t.van.peursen@vu.nl
faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Hoogleraar

 

Recente publicaties

  • Lettinga, J.P., Grammatica van het bijbels Hebreeuws, twelfth revised edition by M.F.J. Baasten and W.Th. van Peursen and M.F.J. Baasten and W.Th. van Peursen, Leerboek van het bijbels Hebreeuws (replacing the Hulpboek of the earlier editions; Leiden, Brill, 2012). Meer info...
  • Peursen, W.Th. van, Thoutenhoofd, E.D. and Weel, A.H. van der, Text Comparison and Digital Creativity. The Production of Presence and Meaning in Digital Text Scholarship (Scholarly Communication 1; Leiden: Brill, 2010).  Meer info...
  • Peursen, W.Th. van and Dyk, J.W., Tradition and Innovation in Biblical Interpretation. Studies Presented to Professor Eep Talstra on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday. (Studia Semitica Neerlandica 57; Leiden: Brill, 2011). Meer info...
  • Gutman, A. and W.Th. van Peursen, The Two Syriac Versions of the Prayer of Manasseh (Gorgias Eastern Christian Studies 30; Piscataway, NJ: Gorgias, 2011). Meer info...

Volledige bibliografie

Voor een volledige bibliografie klik hier

Onderzoek

De focus van mijn onderzoek betreft de computationele analyse van de Hebreeuwse Bijbel en de implicaties daarvan voor de interpretatie van de bijbeltekst. Vanaf 2010 ben ik betrokken bij het NWO-project "Bridging Data and Tradition. The Hebrew Bible as a Linguistic Corpus and as a Literary Composition" (samen met mijn voorganger als hoogleraar Oude Testament, Eep Talstra). Daarvoor heb ik mij in de NWO-projecten CALAP (1999–2005) en Turgama (2005–2010) beziggehouden met de computer-ondersteunde analyse van de Syrische vertaling van de Bijbel, de Peshitta. Een nieuw NWO-project dat binnenkort van start gaat, "Does Syntactic Variation reflect Language Change? Tracing Syntactic Diversity in Biblical Hebrew Texts", betreft de syntactische variatie die we in de Bijbel aantreffen. In dit project willen Dr. Janet Dyk en ik, samen met een drietal teamleden, d.m.v. een computationele analyse stappen vooruit zetten in de lopende wetenschappelijke discussies over de mogelijke oorzaken van taalvariatie in het Bijbels Hebreeuws (genre, dialect, taalontwikkeling, tekstoverlevering enz.) Een ander project, dat ook binnenkort van start gaat is SHEBANQ (System for HEBrew Text: ANnotations for Queries and Markup). In dit project, dat mogelijk is dankzij een subsidie van CLARIN-NL (Common Language Resources and Technology Infrastructure) wil ik samen met Dr. Dirk Roorda (DANS) en andere colleges de omvangrijke database van de Hebreeuwse Bijbel die in de afgelopen decennia aan de VU is opgebouwd, ontsluiten met een webapplicatie die het uitvoeren en opslaan van zoekopdrachten mogelijk maakt.

Ancillary activities

Peshitta Stichting - Board member Amsterdam, 01 oktober 2012
Nederlands Bijbelgenootschap - Board member Haarlem, 01 juni 2015
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017