Aankomende Bachelorstudenten

Voor aankomende bachelorstudenten

Welkom bij de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam!

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie om goed voorbereid te kunnen starten met je studie. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via contact@vu.nl.

Wij kijken uit naar je komst en wensen je alvast veel plezier en succes met je studie!


Algemene informatie

We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt over hoe het studeren aan de VU eruitziet tijdens deze coronacrisis. Voor de meest actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus en de Vrije Universiteit Amsterdam kijk je op vu.nl/coronavirus.

Onderwijs het eerste semester 
Ondanks dat de coronacrisis alles op zijn kop zet, weten we een ding zeker: het onderwijs op de VU gaat door. Het onderwijs wordt in hybride vorm aangeboden: online en, waar mogelijk en toegestaan, op de campus. Op deze manier profiteer je van de beste eigenschappen van zowel face-to-face als online leren. Ook als het onderwijs op de campus langzaam op gang komt en je nog niet in staat bent om naar de VU te komen, worden er alternatieve online mogelijkheden geboden. Wij adviseren je om de informatie van je opleiding in de gaten te houden. Op je opleidingspagina van ons Bachelorportal staat vermeld hoe het onderwijs er in ieder geval in de periode 1 september/oktober precies uit zal zien.

Afronden van je inschrijving voor 31 augustus 2020 
Zorg ervoor dat je uiterlijk op 31 augustus 2020 volledig ingeschreven staat voor je opleiding. Je kunt via het Statusoverzicht in VUnet snel zien aan welke eisen of verplichtingen je nog moet voldoen voor een volledige inschrijving. Het is dit jaar extra belangrijk om je inschrijving tijdig te voltooien (dat betekent dat je je collegegeld hebt betaald of hiervoor een machtiging hebt afgegeven). Alleen dan kun je jezelf intekenen voor de vakken en krijg je toegang tot Canvas waar het online onderwijs plaatsvindt.

Je inschrijving is altijd pas definitief als in Studielink in het blokje ‘mijn opleidingen’ de status ‘ingeschreven’ staat. Als je in Studielink of VUnet iets doet voor je aanmelding en inschrijving, is het de volgende dag zichtbaar in het statusoverzicht. Op de genoemde deadline wordt streng toegezien, dus regel dit op tijd en houd je mailboxen (je VU en je privé e-mail) goed in de gaten, want via e-mail ontvang je belangrijke berichten rondom de status van je inschrijving.

Als je inschrijving definitief is, ontvang je binnen twee tot vier weken een Bewijs van Inschrijving.

Waar vind je het statusoverzicht van je inschrijving?
 1. Log in op VUnet.
 2. Ga via ‘Aanmelding Afronden’ naar de betreffende opleiding.
 3. Klik onder ‘Status’ op ‘Check status’.
 4. Je kunt per vereiste zien of er nog een actie van jou wordt verwacht.

Vragen?
Heb je vragen over je inschrijving? Stel ze aan de Studentenbalie

Alle bachelorstudenten die een Nederlandstalige opleiding of afstudeerrichting volgen, zijn verplicht om in september deel te nemen aan de taaltoets Nederlands. Studenten die een Engelstalige afstudeerrichting volgen, nemen deel aan de verplichte taaltoets Engels. De toets vindt dit jaar online plaats, op een vooraf vastgesteld moment. Je vindt de datum en het tijdstip van de toets in je rooster. Let op: het onderwijsbureau tekent je in voor de taaltoets. Dat hoef je niet zelf te doen!

Als je laag scoort op de toets volg je verplicht een bijspijkercursus, inclusief een afsluitende toets.

Heb je al eerder de taaltoets of de bijspijkercursus van de VU behaald, dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling. Wil je deze vrijstelling aanvragen, ga dan naar VUnet.

Op de website van het Taalloket vind je meer informatie over de taaltoets. Je kunt daar ook een oefentoets maken.

Studentenbalie
Op veel vragen rondom je studie vind je de antwoorden op VUnet. Voor complexe zaken die je niet via VUnet kunt afhandelen, kun je terecht bij de Studentenbalie.

Coördinatoren en studieadviseurs
Elke track binnen de opleiding heeft een trackcoördinator. Bij hem of haar kun je terecht voor inhoudelijke vragen over je studie.

Voor vragen of advies bij persoonlijke omstandigheden die je hinderen bij het studeren, bij studievertraging en voor vragen over studievaardigheden of keuzes binnen je studie kun je terecht bij je studieadviseur. Kijk op VUnet voor meer informatie over studieadviseurs.

Studeren met een functiebeperking
Een functiebeperking, zoals een chronische ziekte, dyslexie of een psychische beperking, hoeft een succesvolle studie niet in de weg te staan. Als je op grond van je beperking hulp nodig hebt bij je studie, dan kun je bij verschillende personen terecht. In de eerste plaats bij de studieadviseurs.

Bij de VU-studentendecaan kun je informatie inwinnen over onder andere financiële steun bij studievertraging. Als je last hebt van problemen als faalangst, studiestress of (af)studeerproblemen, dan kun je ook terecht bij een van de VU-studentenpsychologen. Meer informatie over studeren met een functiebeperking vind je op VUnet.

Bindend studieadvies (BSA)
De faculteit wil je optimaal begeleiden bij je studie. Vanaf het begin van je opleiding wordt daarom je studievoortgang gevolgd. Blijven je resultaten in het eerste jaar erg achter, dan is de kans groot dat de problemen zich in de loop van je opleiding verder opstapelen. Om te voorkomen dat je kostbare studietijd verloren gaat, geeft de faculteit aan het einde van het eerste bachelorstudiejaar op basis van je resultaten een bindend studieadvies (BSA). Is je studievoortgang onvoldoende, dan kan dit dus betekenen dat je met je opleiding moet stoppen.

In het eerste jaar moet je minimaal 42 studiepunten halen. Als er sprake is van ziekte of bijzondere (familie)omstandigheden waardoor dat niet lukt, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur.

Je bent verplicht je in te tekenen voor alle colleges en (her)tentamens. Dit gaat via VUnet. De colleges van de vakken waarvoor je je hebt ingeschreven, komen terecht in je persoonlijke rooster.

Intekentermijn
Intekenen voor colleges in periode 1 kan vanaf 20 juli tot en met de eerste week van de onderwijsperiode (uiterlijk 7 september). Voor de andere periodes sluit de termijn voor inschrijving drie weken voor aanvang van de onderwijsperiode. Je kunt jezelf pas intekenen voor vakken als je de inschrijving voor je studie hebt voltooid! Dat betekent dat je je collegegeld hebt betaald of hiervoor een machtiging hebt afgegeven.

Wanneer de intekentermijn voor een vak nog niet geopend is, dan kun je het vak via de intekenmodule in VUnet in je studieplan zetten. Let op: plannen is niet hetzelfde als intekenen! Als je vakken hebt gepland, moet je zelf nog intekenen voor de vakken, de onderwijsactiviteiten en tentamens. Dit gebeurt niet automatisch. Meer informatie over intekenen lees je op VUnet.

Hertentamens
Als je je hebt ingetekend voor een vak, ben je automatisch ook aangemeld voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak, maar niet voor een eventuele herkansing. Als je een schriftelijk hertentamen moet doen, dan moet je je daarvoor apart intekenen. Intekenen is mogelijk tot 14 dagen voor het hertentamen.

Tip!
Zet de intekendeadlines in je agenda of als een herinnering in je telefoon. Als je je niet op tijd intekent voor onderwijs en tentamens, kun je hier niet aan deelnemen!

VUnet-ID en VUnet
Het VUnet-ID is jouw gebruikersnaam met wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot allerlei digitale services zoals VUnet en Canvas.

VUnet is een belangrijke bron van informatie tijdens je studie. Via dit studentenportaal vind je relevante informatie zoals je e-mail, je persoonlijke rooster, cijfers voor tentamens, belangrijke mededelingen en je kunt via VUnet intekenen voor vakken. Verder tref je op de homepage van VUnet VU-nieuws en ander nieuws uit de universitaire wereld aan. Inloggen doe je met je VUnet-ID, dat je inmiddels hebt ontvangen. Als je je VUnet-ID kwijt bent, dan kun je terecht bij de Studentenbalie. Houd je collegekaart of legitimatie bij de hand.

VU e-mail
Elke student krijgt een persoonlijk VU e-mailadres, dat als volgt is opgebouwd: studentnummer@student.vu.nl. Je kunt e-mails lezen en versturen door met je VUnet-ID in te loggen op VUnet. De VU verstuurt e-mail die te maken heeft met je studie altijd naar je VU-mail. Als je geen belangrijke informatie wilt missen over je opleiding, is het belangrijk om je mail goed in de gaten te houden. Wil je niet elke keer opnieuw inloggen? Laat je VU-mail dan automatisch forwarden naar je persoonlijke mailadres.

Canvas
Canvas is de digitale leeromgeving van de VU. Voor ieder vak is er in Canvas een cursus aangemaakt, waar je automatisch toegang toe hebt als je ingetekend bent voor dat vak. Vanwege de coronacrisis vindt een groot deel van het onderwijs online plaats, dit gaat via Canvas. Op Canvas vind je de studiehandleiding van het vak en voorbeelden van tentamenvragen, houdt de docent je op de hoogte van de voortgang en zal je soms opdrachten moeten inleveren.

Studiegids en rooster
In de studiegids vind je informatie over de inhoud van je vakken, toetsvormen en welke literatuur je nodig hebt. Ook vind je hier de Onderwijs-en examenregelingen van jouw opleiding. Het rooster van de vakken van je opleiding is te vinden op rooster.vu.nl.

Handige app
Op de VU Student-app vind je een link naar het rooster, de studiegids, je VU e-mail en allerlei andere handige shortcuts. Download alvast de app voor iPhone of Android.

Boeken
In de vakomschrijvingen in de Studiegids vind je deliteratuur die je nodig hebt voor de eerste vakken van het jaar. Meer informatie over de overige benodigde literatuur ontvang je tijdens het eerste college van het betreffende vak en in Canvas. Je kunt alle benodigde literatuur online aanschaffen in de VU Boekhandel.

Vrijstellingen
Denk je in aanmerking te komen voor (een) vrijstelling(en), bijvoorbeeld op basis van een vorige opleiding? Vraag deze dan ruim vóór aanvang van het desbetreffende vak aan bij de examencommissie van je opleiding. Je doet dit via VUnet.

Goede cijfers
Goede cijfers halen en jezelf onderscheiden loont. Niet alleen voor je eigen ontwikkeling, maar ook voor de extra mogelijkheden die je op die manier voor jezelf creëert. Studenten met goede cijfers kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan het Honours Programme. Als je het programma (30 studiepunten) met goed gevolg hebt afgelegd, krijg je een bul waarop dat vermeld staat. Researchmasteropleidingen selecteren vaak ook op behaalde cijfers in de bacheloropleiding.

Extra vakken 
Als je aan de VU extra vakken wilt volgen buiten je verplichte programma, dan teken je je hiervoor in via ‘extra-curriculaire vakken’. Uiteraard moet je wel voldoen aan de ingangseisen van het vak. Kijk daarvoor bij de vakbeschrijving in de online studiegids.

Als je een (extra) vak buiten je eigen opleiding volgt en je wilt dit vak opnemen in je programma, dan is toestemming van de examencommissie nodig. Volg je dat vak bij een andere onderwijsinstelling, dan dien je er bovendien zelf voor te zorgen dat de VU de beschikking krijgt over het behaalde resultaat en de studiepunten, zodat de resultaten opgenomen kunnen worden in je dossier.

Topsport en andere topprestaties
Sporten op topniveau of andere topprestaties en een druk studieprogramma gaan niet altijd makkelijk samen. Daarom heeft de VU een Topprestatieregeling voor studenten die op sportief of cultureel niveau een topprestatie leveren. Je kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming bij studievertraging of gebruikmaken van faciliteiten die je helpen om studievertraging te beperken.

Naast je studie kun je lid worden van Voetius, of genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die de VU biedt.

Jouw mening telt
Wil jij meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Dan is de Facultaire Studentenraad echt iets voor jou.

Heb je je al aangemeld voor de VU Introductiedagen van maandag 24 tot en met woensdag 26 augustus? Deelname is dit jaar gratis en wordt sterk aanbevolen! Als gevolg van de coronacrisis zijn de introductiedagen dit jaar online. De introductie verloopt via Canvas. Als je je opgeeft voor de VU introductiedagen krijg je toegang tot het volledige programma in Canvas. Je vindt in Canvas ook belangrijke informatie over je opleiding.

Opgeven kan tot 17 augustus. Heb je je niet opgegeven voor de VU introductiedagen, dan willen we dat je wel meedoet aan de online opleidingsintroductie op maandag 24 en dinsdag 25 augustus. Het programma van jouw opleidingsintroductie is in Canvas te vinden. Binnenkort ontvang je de uitnodiging voor Canvas. Vergeet niet deze te accepteren. Je hebt een VUnetID nodig om in te kunnen loggen. Heb je deze nog niet? Zorg dan dat je je aanmelding voor je studie zo snel mogelijk afrondt. Veel online bijeenkomsten in Canvas vinden plaats via Zoom. Installeer Zoom vast op je computer, dan mis je niets! Meer informatie over de installatie en werking van Zoom vind je in onze handleiding.

Kijk hieronder bij jouw studie voor meer informatie over de introductiedagen en de facultaire opening van het academisch jaar.


Opleidingsspecifieke informatie

VU Introductiedagen
Heb je je al aangemeld voor de VU Introductiedagen van maandag 24 tot en met woensdag 26 augustus? Deelname is dit jaar gratis en wordt sterk aanbevolen! Als gevolg van de coronacrisis zijn de introductiedagen dit jaar online. Een aantal activiteiten, zoals de verwelkoming door je opleiding en de informatievoorziening door de studieadviseur (op maandag 24 en dinsdag 25 augustus) zijn onmisbaar voor een goede start aan je opleiding! Ook maak je samen met de FSR en studievereniging Voetius op een leuke manier kennis met je medestudenten en kun je interessante lezingen volgen. Het is belangrijk dat je dit niet mist, dus hou deze dagen vrij noteer ze in je agenda!

Opgeven kan tot 17 augustus. Heb je je niet opgegeven voor de VU introductiedagen, dan willen we dat je wel meedoet aan de online opleidingsintroductie op maandag 24 en dinsdag 25 augustus. Het programma van jouw opleidingsintroductie is in Canvas te vinden. Binnenkort ontvang je de uitnodiging voor Canvas. Vergeet niet deze te accepteren. Je hebt een VUnetID nodig om in te kunnen loggen. Heb je deze nog niet? Zorg dan dat je je aanmelding voor je studie zo snel mogelijk afrondt. Veel online bijeenkomsten in Canvas vinden plaats via Zoom. Installeer Zoom vast op je computer, dan mis je niets! Meer informatie over de installatie en werking van Zoom vind je in onze handleiding.

Facultaire opening Academisch Jaar 
De gezamenlijke opening van het facultaire Academisch Jaar door de Faculteit Religie en Theologie en de PThU vindt plaats op maandagochtend 31 augustus. Dit jaar is de opening geheel online. Zet het vast in je agenda! Op woensdag 2 september is  de opening van het Academische jaar door de PThU. Dit vindt plaats in de Martinikerk in Groningen. Heb je geen colleges en wil je bij deze opening aanwezig zijn? Geef je dan op via de link. 

Inschrijving via de PThU
De bachelor Theologie wordt samen met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) aangeboden. Heb je je ingescheven bij de PThU? Dan geeft de PThU je inschrijving – nadat deze rond is – door aan de VU. Zo word je ook bij de VU ingeschreven. In Studielink zul je dan twee inschrijvingen terugvinden. Wanneer je tweede inschrijving in Studielink heeft plaatsgevonden, worden er automatisch e-mails gegenereerd over bijvoorbeeld het betalen van het collegegeld; deze kun je negeren. Je hoeft uiteraard maar één keer collegegeld te betalen. Via de VU ontvang je je VUnet-ID. Zorg ervoor dat je inschrijving uiterlijk 31 augustus compleet is.

Ook van de PThU ontvang je een bewijs van inschrijving.

Heb je vragen over je inschrijving, dan kun je deze stellen aan studentenzaken@pthu.nl of bellen met 088-33718645.

Onderwijs op locatie

De opleiding vindt het belangrijk dat studenten elkaar ook offline ontmoeten. Om de week heb je daarom colleges in de Thomaskerk in Amsterdam. Dit zal plaatsvinden op de volgende data: 

 • Woensdag 2 september (week 1 – periode 1)
 • Maandag 14 september (week 3 – periode 1)
 • Maandag 28 september (week 5 – periode 1)
 • Maandag 26 oktober (week 1 – periode 2)
 • Maandag 9 november (week 3 – periode 2)
 • Maandag 23 november (week 5 – periode 2)
 • Maandag 7 december (week 7 – periode 2)

Je ontvangt hierover nog nadere informatie.

VU Introductiedagen
Heb je je al aangemeld voor de VU Introductiedagen van maandag 24 tot en met woensdag 26 augustus? Deelname is dit jaar gratis en wordt sterk aanbevolen! Als gevolg van de coronacrisis zijn de introductiedagen dit jaar online, via Canvas. Een aantal activiteiten, zoals de verwelkoming door je opleiding en de informatievoorziening door de studieadviseur (op maandag 24 en dinsdag 25 augustus) zijn onmisbaar voor een goede start aan je opleiding! Ook maak je samen met de FSR en studievereniging Voetius op een leuke manier kennis met je medestudenten en kun je interessante lezingen volgen. Het is belangrijk dat je dit niet mist, dus hou deze dagen vrij noteer ze in je agenda!

Opgeven kan tot 17 augustus. Heb je je niet opgegeven voor de VU introductiedagen, dan willen we dat je wel meedoet aan de online opleidingsintroductie op maandag 24 en dinsdag 25 augustus. Binnenkort ontvang je de uitnodiging voor Canvas. Vergeet niet deze te accepteren. Je hebt een VUnetID nodig om in te kunnen loggen. Heb je deze nog niet? Zorg dan dat je de aanmelding voor je studie zo snel mogelijk afrondt. Veel online bijeenkomsten in Canvas vinden plaats via Zoom. Installeer Zoom vast op je computer, dan mis je niets. Meer informatie over de installatie en werking van Zoom vind je in onze handleiding.

Facultaire opening Academisch Jaar
De gezamenlijke opening van het facultaire Academisch Jaar door de Faculteit Religie en Theologie en de PThU vindt plaats op maandagochtend 31 augustus. Dit jaar is de opening geheel online. Zet het vast in je agenda!