Diploma-uitreiking en ophalen

Diploma-uitreiking

Per jaar wordt er één bacheloruitreiking en één masteruitreiking georganiseerd. Deze uitreikingen vinden medio september/oktober plaats. Zodra de data bekend zijn worden deze hier gepubliceerd.

Ophaalmomenten 2021 
De faculteit streeft ernaar om vanaf juli weer een ophaalmoment te organiseren. Dit is uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, maar er is goede hoop dat het weer mogelijk is. Zodra er meer bekend is over de datum van het ophaalmoment dan worden alle afgestudeerden waarvan het diploma klaar ligt om opgehaald te worden hiervan door de faculteit persoonlijk op de hoogte gesteld. 

Let op: alleen afgestudeerden die hebben aangegeven niet deel te willen nemen aan een uitreiking worden uitgenodigd voor een ophaalmoment.

Uitreikingen 2021 
De faculteit streeft ernaar om in het najaar van 2021 een fysieke uitreiking voor alle opleidingen te organiseren. Dit is uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, maar er is goede hoop dat dit dan weer mogelijk is. Studenten die bij het afstuderen aangeven graag aan een uitreiking deel te willen nemen, ontvangen op dat moment een uitnodiging.

Heb je vragen? Neem dan contact op met afdeling studentzaken via e-mail: afstuderen.frt@vu.nl.