Minisymposium Synode van Dordrecht

14-01-2019

14.00 - 16.00 uur

Agorazaal 2

Historisch-actueel minisymposium Synode van Dordrecht

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Congres / symposium / seminar

Exite_190114De herdenking van de Synode van Dordrecht (1618-1619) draait op volle toeren. Op 14 januari 2019 is het precies 400 jaar geleden dat de remonstranten uit de synode werden gestuurd. Dat gebeurde in een emotionele rede van voorzitter Johannes Bogerman die eindigde met de beruchte woorden: Exite! Vrij vertaald: ingerukt mars!

Drie VU organisaties – het Amsterdam Centre for Religious History, het Arminius Instituut en de Universiteitsbibliotheek – en de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis geven tijdens dit symposium op creatieve wijze aandacht aan deze tot de verbeelding sprekende en tot op heden invloedrijke historische gebeurtenis.

Digitaal synodeverslag en tentoonstelling
Tijdens deze bijeenkomst wordt de digitale editie gepresenteerd van het originele synodeverslag van de remonstrantse predikant Eduard Poppius in de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (www.dbnl.nl). Verder wordt een kleine tentoonstelling over de synode geopend in de Erfgoedvitrine van de Universiteitsbibliotheek van de VU.

13.30-14.00
Ontvangst met koffie en thee
14.00-14.15
Inleiding door Fred van Lieburg (hoogleraar religiegeschiedenis VU)
14.15-14.30
Synodeverslag A van Eduard Poppius tot en met 14 januari 1619 Tjaard Barnard (remonstrants predikant Rotterdam) leest enkele fragmenten voor
14.30-15.00
‘De synode draait door’: een historische actualiteitenrubriek over de uitzetting van de remonstranten op 14 januari 1619. Uitgevoerd door Marijke Broekhuijsen (acteur en cultuurpedagoog), Esther van Bijsterveld en Nikita Rood (studenten geschiedenis) en Nick Everts en Timo van Kempen (studenten remonstrants seminarium)
15.00-15.15
Synodeverslag B van Eduard Poppius vanaf 15 januari 1619 Tjaard Barnard (remonstrants predikant Rotterdam) leest enkele fragmenten voor
15.15-15.30
Tentoonstelling 400 jaar Synode van Dordrecht: toelichting en opening door Fred van Lieburg
15.30-16.00
Borrel

Toegang vrij. Aanmelding: info@acrh.eu
Informatie: Fred van Lieburg, f.a.van.lieburg@vu.nl

Websites:

Nota bene: de middagbijeenkomst sluit aan op een eveneens vrij toegankelijke morgenbijeenkomst van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis met presentaties van dr. Jan Wim Buisman en prof.dr. Eric Jorinc over Religie en Verlichting.
Plaats: hoofdgebouw VU, zaal 8A33.
Tijd: 10.30 – 13.00 uur.