Lorentz Workshop over digitale tekstanalyse

17-02-2020 | 21-02-2020

Lorentz Center, Leiden

ETCBC organiseert Lorentz Workshop over digitale tekstanalyse

Faculteit Religie en Theologie

Overig

Cursus / training

Hoe kan je met geavanceerde algoritmes beter inzicht krijgen in tekststructuren? Wat is de beste manier om geannoteerde antieke teksten op te slaan? Hoe kunnen computerprogramma’s helpen om tekstverbanden in de Bijbel op te sporen? En hoe kunnen deze technieken ingezet worden voor andere tekstverzamelingen in het Sanskriet of Arabisch?

Theologen, taalkundigen, literatuurwetenschappers, data-specialisten en programmeurs zullen zich gezamenlijk over deze vragen buigen tijdens een expert meeting getiteld Processing Ancient Text Corpora. Deze workshop wordt van 17-21 februari 2020 gehouden in het Lorentz Center te Leiden en wordt georganiseerd door het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) van de Faculteit Religie en Theologie, samen met Data Archiving and Networked Services (DANS).

In 2012 heeft het ETCBC al eerder een Lorentz Workshop georganiseerd, en daaruit zijn toen allerlei nieuwe projecten voortgekomen, die onder andere geleid hebben tot de ontwikkeling van de SHEBANQ-website. De afgelopen jaren heeft het ETCBC een aantal interessante pilot projecten uitgevoerd. Het heeft verkenningen gedaan om de technieken die bij het ETCBC ontwikkeld zijn voor de analyse van de Hebreeuwse Bijbel ook toe te passen op andere tekstverzamelingen. En het heeft zijn instrumenten voor de opslag en analyse van tekstuele data verder ontwikkeld. Door deze ontwikkelingen, en de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van Computer Science, neurale netwerken en machine learning, is de tijd rijp om opnieuw om met een internationale interdisciplinaire groep van onderzoekers samen te brengen.

Het Lorentz Center is een nationaal centrum voor internationale workshops, dat vooral beoogt innovatie te bevorderen door de interactie van creatieve onderzoekers met verschillende disciplinaire, culturele en geografische achtergronden.