Hervormd en steeds hervormend

11-05-2021

13.45

Online

Reformed and Ever-Reforming

C.J. Widmer

prof.dr. S. Paas, prof.dr. E.A.J.G. van der Borght

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

Wat gebeurt er als traditionele kerken die zijn gevormd in de westerse traditie plotseling in ongelooflijk diverse culturele contexten terechtkomen? Wat gebeurt er als een gemeente overwegend blank is, maar nu bestaat de gemeenschap om hen heen voornamelijk uit gekleurde mensen? Wat zorgt ervoor dat mensen zich verzetten tegen het verwelkomen van verschillende mensen in de spirituele gemeenschap? Wanneer een gemeente zich aanpast en meer diversiteit verwelkomt, welke veranderingen gebeuren er dan in de theologie en praktijken van de gemeente?

Veel mensen worstelen met het adopteren van en reageren op een nieuwe multiculturele wereld. Dit proefschrift draagt ​​bij aan dit gesprek in de religieuze sector. Corey Widmer onderzoekt al deze vragen, met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van een ecclesiologie, of een theologie van de kerk, die de aanpassingen en creatieve experimenten die culturele pluraliteit in een gemeenschapsleven met zich meebrengt niet alleen toestaat, maar verwelkomt.

Om een ​​dergelijke theologie te ontwikkelen, probeerde dit project eerst werkelijke gemeenten te onderzoeken die trachten te reageren op de culturele diversiteit eromheen. Het gebruikt de setting van gereformeerde en presbyteriaanse kerken in de Amerikaanse context om een ​​meer gecontroleerde onderzoekspool te hebben. Door grondig etnografisch onderzoek te doen in deze drie gemeenten, begonnen duidelijke thema's naar voren te komen ondanks de vele verschillen in elk van de drie gemeenten.

De volgende stap was toen om te kijken naar meer formele theologieën van de kerk van gereformeerde theologen die behulpzaam zouden kunnen zijn bij het toerusten van de kerk voor culturele aanpassing. Dit proefschrift behandelt de ecclesiologie van Lesslie Newbigin, Colin Gunton en Allan Boesak. De laatste stap was om de informele theologieën van congregaties in gesprek te brengen met de formele ecclesiologieën van de theologen.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA