Online boekpresentatie Soliloquium

04-03-2021

15.00-17.00

Online

Online boekpresentatie 'Soliloquium. Een mystieke oefening in verlangen'

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Boekpresentatie

Soliloquium, dat in 1628 geschreven is door Willem Teellinck, is opnieuw vertaald door Thom Mertens en ingeleid door Herman Westerink. Je bent van harte uitgenodigd om de online boekpresentatie bij te wonen.

In 1628 schreef Willem Teellinck zijn Soliloquium (Alleen- spraak), een mystieke tekst in de traditie van middeleeuwse ‘alleenspraken van de ziel’. Centraal in de tekst staat het diepe en hartstochtelijke verlangen van een zondaar naar een ontmoeting met Christus als bruidegom en zaligmaker, en naar zekerheid van uitverkiezing. 

Soliloquium is een prachtig voorbeeld van een calvinistische mystieke tekst, geschreven in gepassioneerde en rijke taal. Deze nieuwe vertaling stelt deze bijzondere mystieke tekst opnieuw ter beschikking en legt hem open voor een geïnteresseerd publiek. 

Programma online boekpresentatie:

  • Welkom door uitgever Philippe van Heusden
  • Dr. Herman Westerink, Het Soliloquium als mystieke tekst
  • Dr. Jan van de Kamp, Teellinck: een wending naar het individu?
  • Discussie 

Aanmelden via: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl 
Aanmelden is verplicht. Na aanmelding ontvang je de Zoom-link waarmee je toegang hebt tot de online presentatie.

Bekijk de uitnodiging