Tijdschrift voor Theologie - Essayprijs 2017

In de jury o.a. VU-hoogleraren Marianne Moyaert, Manuela Kalsky en Bert Jan Lietaert Peerbolte

18-07-2016 | 13:11

Het Tijdschrift voor Theologie organiseert in samenwerking met de Edward Schillebeeckx Stichting een tweejaarlijkse essaywedstrijd voor jonge theologen en religiewetenschappers (maximumleeftijd deelnemers: 35). De uiterste inleverdatum is 1 juli 2017.

Essayprijs 2017

Prijzen
- Eerste prijs: een geldsom van 1000,- euro en publicatie van het essay in het Tijdschrift voor Theologie. Het bekroonde essay wordt gepubliceerd in het vierde nummer van de 57ste jaargang deel (2017/4) van het tijdschrift.
- Tweede prijs (aanmoedigingsprijs): een geldsom van 250,- euro en publicatie van het essay op de website van Tijdschrift voor Theologie.

Jury
De jury wordt voorgezeten door Marianne Moyaert (juryvoorzitter, Vrije Universiteit Amsterdam en lid van de kernredactie van het Tijdschrift voor Theologie) en zal bestaan uit Erik Borgman (Tilburg University, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Theologie), Annemie Dillen, (KU Leuven, lid van de kernredactie van Tijdschrift voor Theologie), Manuela Kalsky (Vrije universiteit Amsterdam en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Theologie), Stephan van Erp (KU Leuven en lid van de kernredactie van het Tijdschrift voor Theologie), Bert-Jan Lietaert Peerbolte (lid van de redactie van het Tijdschrift voor Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam), Nico Schreurs (emeritus van Tilburg University en voorzitter van de Stichting Edward Schillebeeckx) en Pim Valkenberg (Catholic University of America en lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Theologie).

Essay
Van de deelnemers wordt gevraagd een academisch essay te schrijven over een onderwerp met betrekking tot de relatie tussen theologie en cultuur, vanuit het perspectief van de theologie, de godsdienstfilosofie, de godsdienstwetenschappen of een andere academische discipline die relevant is voor het onderzoek naar religie. Het essay mag minimaal 4000 en maximaal 5000 woorden bevatten (inclusief voetnoten). Het mag worden ingediend in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Instructies voor stijl en opmaak van de tekst kunnen worden opgevraagd bij Stephan van Erp: stephan.vanerp@kuleuven.be.

Indienen
Voor informatie over indienen en andere informatie: bekijk het reglement van de wedstrijd.

Deelnemers
Deelname aan deze essaywedstrijd is mogelijk voor auteurs die momenteel een academische studie volgens of hebben voltooid in de theologie, de godsdienstweten¬schappen of een aanverwant vak, en die op 1 juli 2017 jonger zijn 36 jaar. Auteurs hoeven niet over de Nederlandse of Belgische nationaliteit te beschikken en hoeven ook niet in een van beide landen te wonen.

Prijsuitreiking
De deelnemers krijgen vóór 1 augustus 2017 bericht over de uitslag. De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar van 2017, tijdens een speciale ceremonie in Nijmegen, Nederland, wanneer ook de Edward Schillebeeckx Lezing wordt gehouden. De prijswinnaars worden uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen en hun reis- verblijfskosten hiervoor zullen worden vergoed.