40 jaar Bijbel onderzoek met de computer door het Eep Talstra Centrum

Jubileum viering op 31 oktober 2017

24-10-2017 | 14:30

Het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) staat wereldwijd bekend als toonaangevend in het analyseren van de heilige teksten van de Hebreeuwse Bijbel met de computer. Het centrum beheert de database die de complete tekst bevat van de Hebreeuwse Bijbel coderingen op woord-, woordgroep-, zins- en tekstniveau. Een belangrijk onderdeel van de taalanalyse die het ETCBC doet is de zogenaamde syntactische analyse. Syntaxis wordt gezien wordt als het raamwerk van de tekst, en verdient daarom eerst aandacht voordat bijvoorbeeld de theologische of retorische betekenis onderzocht wordt. Met behulp van de syntactische analyse heeft het ETCBC een database opgebouwd die voor elke geïnteresseerde te downloaden is.

Bijzondere ontdekkingen
Soms leidt een analyse ertoe dat er ontdekkingen worden gedaan in delen van de Hebreeuwse Bijbel. Zoals bijvoorbeeld in het onderzoek van Reinoud Oosting, die erachter kwam dat in Jesaja 40-55 gesproken wordt over twee verschillende participanten Zion en Jerusalem, in plaats van één. Zion en Jerusalem zijn de aanduidingen voor twee verschillende groepen Israëlieten, terwijl er in eerder onderzoek grofweg vanuit gegaan werd dat het synoniemen zijn voor dezelfde groep Israëlieten.

Het centrum startte in 1977 met zijn baanbrekende onderzoek en viert op 31 oktober van dit jaar het 40-jarig bestaan. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst blikt het centrum terug op de werkzaamheden en schuwt prikkelende vragen niet, zoals Wat heeft het onderzoek van de Hebreeuwse Bijbel met de computer opgeleverd?, Zijn er wel een toekomstperspectieven voor het onderzoek van het ETCBC? en Valt er überhaupt nog wat te onderzoeken in de Hebreeuwse Bijbel?

Programma
Tijdens de jubileumviering zijn er onder andere een lezing van oprichter en emeritus VU-hoogleraar Talstra met reacties van hoogleraren Lourens de Vries (Bijbelvertalen), Kees van der Kooi (Systematische Theologie) en onderzoeker Dirk Roorda (Data Science). Tevens zal de huidige staat van het onderzoek gepresenteerd worden door de ETCBC promovendi.

Expert meeting op 1 november 2017
Bible Translation and Digital Humanities

Eén dag na de viering vindt de expert meeting Bible Translation and Digital Humanities plaats. Tijdens deze dag komen specialisten uit binnen- en buitenland en van verschillende kerkstromingen bijeen rond de huidige vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van Bijbelvertaling en computer. Een van die vraagstukken betreft de taalontwikkeling binnen het Bijbels Hebreeuws. Door de bestudering van taalkundige factoren die nooit mee zijn genomen in eerder onderzoek, is het ETCBC in staat om ontwikkelingen binnen het Bijbels Hebreeuws veel beter in kaart te brengen. Dit heeft consequenties voor de datering van Bijbelteksten en het bepalen van de relatie tussen deze teksten en de Dode Zee rollen uit Qumran.

Wij verwachten dat door de uitwisseling van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen nieuwe stappen kunnen worden gezet om de mogelijkheden van de computer optimaal in te zetten bij het proces van Bijbelvertalen.

Jubilieumviering 31 Oktober 2017
Locatie: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 Amsterdam
13:30 deuren open
14:00 start programma
16:30 receptie

Expertmeeting 1 November 2017
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam
09:15 Session 1
12:30 Lunch
13:30 Session 2

Registratie is verplicht via office@wi.th.vu.nl