Symposium ‘Water in Times of Climate Change’ verslag

Tijdens het watersymposium is een overeenkomst ondertekend door alle partijen.

20-12-2019 | 12:30

Symposium ‘Water in Times of Climate Change’

.. Deze overeenkomst nodigt uit om op die oproep te reageren. Het brengt al degenen van goede wil samen, klaar om onze inzichten, visies, middelen en mogelijkheden te delen. De overeenkomst respecteert de waardigheid van onze verschillen en de verantwoordelijkheid voor gezamenlijke actie. Deze op hoop gebaseerde overeenkomst beoogt een brug te slaan tussen onze praktische, technologische, juridische, economische en spirituele opvattingen over onze situatie. Samen zullen we de kleine stappen zetten die vandaag nodig zijn om onze rijke visie op duurzaam leven op deze aarde te bereiken, leven met water als onze partner ...

191220_Watersymposium_Tekst1Overeenkomst
Tijdens een ceremonie in de slotzitting van het symposium werd deze overeenkomst ondertekend door vertegenwoordigers van het Oecumenisch Patriarchaat, waterbedrijven uit Amsterdam, Jakarta en Kaapstad, baggerbedrijf Van Oord, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, de ABN AMRO, de Oude Katholieke Kerk, het Soetendorp Institute, Tear, Deltares, het Water Institute Cape Town, het Nederlands-Indonesisch consortium voor moslim-christelijke relaties en het Amsterdam Sustainability Institute (Vrije Universiteit Amsterdam). In de komende maanden worden de aanbevelingen van deze overeenkomst, b.v. over stakeholderparticipatie, samenwerken met de natuur, hoe om te gaan met droogte en radicale onzekerheid, verder ontwikkeld met de betrokken partijen.

191220_Watersymposium_Tekst2Aanbevelingen
De aanbevelingen zijn tot stand gekomen in de workshops tijdens de ochtendsessie van het watersymposium op het hoofdkantoor van ABN AMRO. In deze workshops werden kwesties met betrekking tot water en klimaatverandering onderzocht tussen ten minste twee van de drie steden Jakarta, Kaapstad en Amsterdam of tussen ten minste twee van de met elkaar verbonden dimensies van wetenschap, jeugd, politiek, economie en religie. Centrale vraag was: kunnen we hiaten tussen de verschillende 'werelden' overbruggen om een beter inzicht te krijgen in de aanwezige problemen en betere antwoorden te geven?


191220_Watersymposium_Tekst3De dilemma's, behoeften en good practices die in de workshops werden besproken, kwamen mede voort uit de presentaties van de steden Jakarta, Kaapstad en Amsterdam tijdens de middagsessie op 5 november. De drie steden presenteerden de realiteit over water en klimaatverandering in hun steden op de dimensies van wetenschap, jeugd, politiek, economie en religie. De ochtendsessie was begonnen met deze dimensie op wereldschaal en werd gepresenteerd door onder andere Oecumenisch Patriarch Bartholomew, professor Jan Peter Balkenende (voormalig premier van Nederland), professor Jeroen Aerts (internationaal vooraanstaand wetenschapper op het gebied van water- en klimaatrisico) management) een jeugdpanel, Pieter van Oord (CEO Van Oord), dr. Iyad Abumoghli (Milieuprogramma van de Verenigde Naties) en kardinaal Turkson (rooms-katholieke kerk).