VU-theoloog Srdjan Sremac publiceert nieuw boek Lived Religion, Conversion and Recovery: Negotiating of Self, the Social, and the Sacred

Een beter begrip van het onderhandelen over jezelf, het sociale en het heilige.

01-05-2020 | 10:42

Het centrale thema van het boek is de verbinding tussen het zelf, het sociale en het heilige in bekering en herstel. De bijdragen onderzoeken de complexe interacties die plaatsvinden tussen de persoon, de heilige en verschillende herstelsituaties, waaronder gevangenissen, herstelinstellingen voor middelenmisbruik en opvangcentra voor huiselijk geweld. De publicatieLived Religion, Conversion and Recovery is samengesteld door Srdjan Sremac van de faculteit Religion and Theology van de Vrije Universiteit Amsterdam en Ines W. Jindra fvan de afdeling Sociology and Social Work van Gordon College in de VS.
 
200501 Srdjan Sremac TEXTHiaat in de literatuur
Het boek bevat bijdragen van een breed scala aan auteurs op verschillende academische gebieden, zoals sociologie, antropologie, religieuze studies en psychologie. Het biedt een raamwerk voor het begrijpen van de alledaagse, belichaamde en performatieve aspecten van bekering, herstel en geleefde religieuzen subjectiviteiten. Sremac: “Bovendien behandelt deze publicatie de hiaten in de bestaande literatuur over de relatie tussen het zelf, het sociale en het heilige in herstel, vanuit het perspectief van een geleefde religie.”

Beter begrip
Met een interdisciplinaire benadering van de studie van bekering biedt de collectie een kans voor een beter begrip van geleefde religie, schuld, schaamte, hoop, vergeving, verhalende identiteitsreconstructie, religieuze coping, religieuze bekering en spirituele transformatie. Dit boek zal interessant zijn voor geleerden en studenten van levende religie, religieuze bekering, herstel, dakloosheid en afhankelijkheid van middelen.

Over de auteurs
Srdjan Sremac is universitair docent aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en is Co-Directeur van het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion. 

Ines W. Jindra is universitair docent aan de afdeling Sociolgy and Social Work van het Gordon College, en tevens gastonderzoeker aan het Boisi Center at Boston College in de VS.