Coronavirus: updates en veelgestelde vragen

Laatste wijziging op vrijdag 18 juni: Nieuwe versoepelingen voor het hoger onderwijs.

18-06-2021 | 17:00

Go to English information

GA DIRECT NAAR:

Veelgestelde vragen 
Werken in coronatijd
Studeren in coronatijd 
Doceren in coronatijd 
Tentamens met online proctoring
- Updates: archief

------------- 

VU-CAMPUS IN CORONATIJD
Onderstaande flyers geven een overzicht van de regels die momenteel gelden op de campus voor bezoekers, medewerkers en studenten. Uitgebreide protocollen voor onder meer het geven van onderwijs en onderzoek staan gepubliceerd op VUweb.

Beeld campusprotocol - welkom op de VU
Bezoek aan de VU
Beeld campusprotocol - Werken op de VU
Werken op de VU
Beeld campusprotocol - Studeren aan de VU
Studeren aan de VU

-------------

We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en plaatsen hier updates als deze het onderwijs, onderzoek en werken op de VU raken. 

-------------          

UPDATE: VRIJDAG 18 JUNI - 19.30 UUR

Het kabinet heeft verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. De belangrijkste voor de VU zijn :

Het dragen van een mondkapje is vanaf 26 juni niet langer verplicht bij anderhalve meter afstand.
Vanaf 26 juni mogen ook niet noodzakelijke werkactiviteiten op anderhalve meter op de campus plaatsvinden. Zolang de anderhalve meter geldt, blijft ruimte een beperkende factor en kunnen we voorlopig –om drukte te voorkomen – nog niet iedereen tegelijk ontvangen. Bespreek met je leidinggevende wat dit voor jou betekent.
Het kabinet heeft het hoger onderwijs gevraagd om zich voor te bereiden op een start van het nieuwe collegejaar met en zonder anderhalvemetermaatregel. Op 13 augustus wordt een definitief besluit genomen of de anderhalvemetermaatregel voor onderwijsactiviteiten komt te vervallen.

Wat deze veranderingen precies inhouden voor (aankomende) studenten en medewerkers aan de VU wordt op dit moment uitgewerkt. De komende week informeren we studenten en medewerkers verder over wat deze versoepelingen inhouden, zowel voor de zomerperiode als het nieuwe academisch jaar.

-------------          

UPDATE: WOENSDAG 2 JUNI - 15.30 UUR

In de laatste persconferentie van 28 mei zijn er geen nieuwe versoepelingen voor het hoger onderwijs aangekondigd. Voor nu blijven de maatregelen uit de update van woensdag 21 april van kracht. Het Kabinet heeft laten weten dat er in de loop van juni wordt besloten over het loslaten van de anderhalve meter voor het hoger onderwijs aan het begin van het nieuwe academisch jaar.

De datum wanneer de anderhalve meter exact komt te vervallen is nog niet duidelijk. Misschien laat de situatie dit voor 1 september a.s. al toe, maar in ieder geval niet voor 30 juni. Aan de opzet voor onderwijsperiode 6 wijzigt daarmee niets. Ook voor toetsen in de zomerperiode heeft dit geen impact aangezien deze online worden aangeboden.

Zodra er meer bekend is, informeren wij je op deze pagina.

-------------          

UPDATE: WOENSDAG 21 APRIL - 17.00 UUR

Vanaf 26 april komt er een beperkte verruiming voor het hoger onderwijs. Voor de Vrije Universiteit Amsterdam betekent dit dat wij effectief vanaf 28 april – aanvullend op het locatie gebonden onderwijs (o.a. practica) – meer fysiek onderwijs op anderhalve meter aanbieden. Voor het onderzoek en werken op de campus zijn op korte termijn helaas nog geen versoepelingen. Ook heeft het kabinet aangekondigd dat de avondklok op 28 april 04.30 uur komt te vervallen. De openingstijden van de VU-gebouwen vanaf 29 april vind je op deze pagina.

Vanaf 28 april gelden de volgende maatregelen:

Voor studenten:

 • Naast online onderwijs zijn er vanaf 28 april ook weer onderwijsactiviteiten op de campus.  Kijk op rooster.vu.nl en op Canvas voor informatie over jouw opleiding. Tentamens zijn online en gaan door
 • Locatie-gebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door
 • Studenten die thuis geen geschikte plek hebben om een tentamen te maken, kunnen een tentamenplek aanvragen.

  Voor medewerkers:
 • Werk thuis, tenzij het écht niet anders kan.
 • De campus is beschikbaar voor medewerkers waarvan aanwezigheid op de campus noodzakelijk is voor het organiseren van fysieke onderwijsactiviteiten op anderhalve meter
 • (Locatiegebonden) onderwijs dat op de campus is geroosterd, gaat door
 • Locatiegebonden onderzoek blijft nog steeds afgeschaald naar het strikt noodzakelijke niveau
 • Studio’s voor het opnemen van onderwijs zijn beschikbaar

Voor iedereen die de VU bezoekt:

 • Houd je aan de basismaatregelen van het rijk en volg de regels voor werken en studeren op de VU campus op
 • Studenten nemen hun studentenpas of een bewijs van inschrijving mee
 • Voor medewerkers geldt dat zij hun medewerkerspas meenemen om onze gebouwen binnen te komen
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen in een GGD- teststraat.

Onderwijsactiviteiten en stages
Vanaf 26 april komt er verruiming voor het hoger onderwijs. Voor de Vrije Universiteit Amsterdam betekent dit dat wij vanaf 28 april– aanvullend op het locatie gebonden onderwijs een combinatie van online en on campus onderwijs op anderhalve meter aanbieden. Met de overheid is besproken dat universiteiten gebruik maken van roosters die eerder voor deze onderwijsperiodes zijn gemaakt. In praktische zin betekent dit dat we maximale inspanning leveren om zoveel mogelijk onderwijs of onderwijs gerelateerde zaken op de campus te plannen. Dat betekent niet letterlijk zoals de overheid dat omschrijft - iedere student wekelijks één dag in de week naar de campus kan komen. Kijk op rooster.vu.nl en Canvas voor informatie over jouw opleiding.

Zelftesten voor studenten en medewerkers aan de VU
De basis is en blijft: bij klachten blijf je thuis en laat je testen in een GGD- teststraat. Daarnaast verwacht de overheid met het grootschalige inzetten van preventieve zelftesten in het hoger onderwijs dat dit helpt om de verspreiding van het virus verder te beteugelen. De overheid organiseert de distributie van zelftesten aan studenten en medewerkers centraal via www.zelftestonderwijs.nl. Je kunt hier vanaf begin mei een zelftest bestellen. Het bestellen van een zelftest is gratis. Hier vind je ook meer informatie over het gebruik van de testen.

Het afnemen van een zelftest is altijd vrijwillig. Het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor studenten of medewerkers voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet verplicht en het is de eigen verantwoordelijkheid om een test te gebruiken. Studenten hoeven dan ook geen bewijs van een negatieve test te laten zien om toegang te krijgen tot de onderwijsinstelling.

Voor meer informatie zie:

·       Q&A’s van de rijksoverheid over Zelftesten in hoger onderwijsklik hier

·       Website om de zelftesten te bestellen en informatie hoe de testen te gebruiken.

Studeren en tentamens maken op de campus
Voor studeren op de campus blijft de oproep: kun je wél thuis studeren, doe dat dan ook thuis en kom niet naar de VU. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van de plekken op de VU gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. De studieplekken zijn beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan via de diverse online mogelijkheden.

Tentamens
Alle geplande tentamens gaan online door. Voor studenten die liever op de campus een tentamen maken, biedt de VU een beperkt aantal tentamenplekken op de campus aan. Deze plekken moeten tijdig worden gereserveerd.  

Stages
Voor stages zijn de regels die gelden voor het stagebedrijf waarin de stage gelopen wordt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door. De VU doet er alles aan om studenten geen of zo min mogelijk studievertraging op te laten lopen. Daarom gaan de onderzoeksstages op de VU campus door.

Onderwijs buiten de VU
Studenten die ook onderwijs volgen aan andere instellingen dan de VU, worden geadviseerd om de informatie van beide onderwijsorganisaties in de gaten te houden. 

Werken op de campus
Thuiswerken blijft voorlopig nog de norm. Daarom herhalen wij onze dringende oproep aan alle medewerkers om thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. Deze oproep geldt ook voor (studie)verenigingen en de medezeggenschap. Een aantal studieverengingen en FSR’en hebben eerder al afspraken gemaakt met de faculteit over werken op de campus. Zij worden gevraagd om – in het licht van de lockdown - eventuele noodzakelijke werkzaamheden op de campus met de faculteit af te stemmen. Kijk op vu.nl/thuiswerken voor tips over hoe je dit goed en gezond kunt doen.

Opnemen en live streamen van onderwijs
Docenten die hun online lessen willen opnemen of live streamen, kunnen daarvoor nog steeds de onderwijsstudio’s reserveren. Ook de initiële onderwijsruimtes met hybride voorzieningen, blijven - mits gereserveerd – beschikbaar voor het streamen en opnemen van onderwijs.

Onderzoek op de campus
Onderzoeksactiviteiten op de campus kunnen doorgaan als deze strikt locatiegebonden zijn. Het onderzoek is afgeschaald naar het minimaal noodzakelijke niveau. Daarbinnen geldt de volgende prioritering van wat we op de campus voorrang geven:

 1. Stagiairs, onderzoekers en begeleiding die nodig is om de stage veilig te laten plaatsvinden
 2. Promovendi - prioriteit binnen deze groep wordt beoordeeld op het ondervinden van mogelijke vertraging
 3. Postdocs

Bijeenkomsten en evenementen
Door de huidige lockdown is het nog steeds niet toegestaan om fysieke evenementen te organiseren en blijven alle fysieke activiteiten online die niet direct bijdragen aan het georganiseerd onderwijs of locatie gebonden onderzoek. Dit geldt ook voor activiteiten van studieverenigingen, promoties, oraties, diploma-uitreikingen en afscheidsredes. Deze activiteiten kunnen online worden gegeven of uitgesteld.

Universiteitsbibliotheek
Boeken en publicaties blijven - middels reserveren of afspraak - beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Kijk op de website van de UB voor meer informatie.

Let op! Studenten en medewerkers van ACTA en Geneeskunde volgen de informatie die zij vanuit hun eigen faculteiten ontvangen.

-------------         

ALGEMENE INFORMATIE

Contact en veelgestelde vragen 
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt zo snel mogelijk aangepast en aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er contactpunten voor studenten en medewerkers van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Informatienummer en Coronamelder 
De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351. Daarnaast heeft het Rijk een app geïntroduceerd die je waarschuwt nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona: de CoronaMelder.

GGD informatie voor studenten
De GGD heeft een website ingericht met informatie over het coronavirus voor studenten. We raden studenten aan om deze pagina te bezoeken. Ze hebben hier ook speciale aandacht voor hoe je om moet gaan met testen en een coronavirus besmetting binnen een studentenhuis.

Reizen naar het buitenland
Raadpleeg de pagina met veelgestelde vragen als je een vraag hebt over reizen naar het buitenland namens de VU. Iedereen wordt geadviseerd om voor vertrek naar het buitenland altijd de websites van de Rijksoverheid en het Ministerie van Buitenlandse Zakente bezoeken voor de algemene richtlijnen en reisadviezen.