Anke Liefbroer benoemd tot universitair docent Godsdienstpsychologie

De Faculteit Religie en Theologie heeft per 1 januari 2021 in haar Afdeling Beliefs and Practices Anke Liefbroer benoemd als universitair docent Godsdienstpsychologie (0,5 fte).

04-12-2020 | 11:35

201204 Anke Liefbroer TEXTLiefbroer studeerde klinische psychologie en religiewetenschappen in Groningen en Amsterdam en promoveerde eerder dit jaar bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een studie over interlevensbeschouwelijke geestelijke zorg. In haar toekomstig onderzoek en onderwijs bij de faculteit richt zij zich op de interacties tussen religie, zingeving en de psychische beleving van mensen. Naast haar aanstelling aan de VU is ze werkzaam als universitair docent aan de Tilburg University.

Gedegen onderzoeker
Afdelingshoofd en VU-hoogleraar Gijsbert van den Brink reageert enthousiast op de benoeming: “Met Anke haalt de faculteit een gedreven docent en gedegen onderzoeker in huis, die zich prima weet te bewegen in de dialoog met de theologische reflectie die aan de faculteit vanuit verschillende perspectieven plaatsvindt. De wijze waarop zij opereert op het snijvlak van psychologie, geestelijke zorg en praktische theologie sluit bovendien goed aan bij het type interdisciplinariteit dat we nastreven”.

Continuering Godsdienstpsychologie
Met de benoeming van Liefbroer wordt de vacature ingevuld die ontstond toen voormalig VU-hoogleraar godsdienstpsychologie Joke van Saane een functie aanvaardde als rector van de Universiteit voor Humanistiek. Zowel de afdeling en faculteit zijn ervan overtuigd dat Anke Liefbroer in hoge mate zal bijdragen aan het profiel van de faculteit, waarin academische excellentie, maatschappelijke relevantie en levensbeschouwelijke betrokkenheid samenkomen in ‘engaged scholarship’.