Postacademisch onderwijs uitgelicht: Godsbeelden en geestelijke gezondheid voor predikanten en geestelijk verzorgers

Leer over klinische godsdienstpsychologie in de postacademische cursus Godsbeelden en geestelijke gezondheid voor predikanten en geestelijk verzorgers (e-learning + werkcollege).

09-12-2020 | 11:56

Wie is God voor iemand met psychische problemen? Hoe ziet en ervaart hij of zij de verhouding tot God? Hoe heeft dat te maken met zijn of haar psychische beleving en problematiek, en wat betekent dat voor pastorale begeleiding, geestelijke verzorging of hulpverlening?

In een nascholingscursus ga je op zoek naar antwoorden op deze vragen onder leiding van prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, rector van het Kennisinstituut christelijke ggz (Eleos/ De Hoop ggz) en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Dat doe je vanuit het perspectief van de klinische godsdienstpsychologie. 

Hanneke SchaapE-learning en werkcollege
Op je eigen moment volg je een e-learning met videocolleges, literatuurstudie en verwerkingsopdrachten. De cursus wordt afgesloten met een werkcollege, waarbij je met groepsgenoten casuïstiek bespreekt en met hen en de docent in gesprek kunt gaan over het geleerde. Dit werkcollege wordt bij voldoende belangstelling tweemaal per jaar aangeboden. Afronding van de e-learning is voorwaarde voor deelname.

Deze cursus voorziet in specifieke psychologische kennis die onontbeerlijk is voor iedereen die als pastor of geestelijk verzorger in aanraking komt met mensen met psychische problematiek en biedt een combinatie van wetenschappelijke inzichten en praktische handreikingen.

Inschrijven?
Bezoek de cursuspagina voor meer informatie en inschrijving. Doorlopende aanmelding is mogelijk. Accreditatie voor geestelijk verzorgers is aangevraagd (SKGV).

Foto: Jaco Hoeve Fotografie