‘World Christianity, politics and public life’, een seminar met Philip Jenkins

Switch to English page

Het symposium dat voor morgen, 11 maart, gepland staat, zal helaas NIET doorgaan.

Op 11 maart organiseren de Faculteit Religie en Theologie aan de VU en het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, een symposium over de politiek-maatschappelijke betrokkenheid van christenen wereldwijd en christenmigranten in Nederland met professor Philip Jenkins (University of Pennsylvania).

Philip JenkinsZowel in Nederland als wereldwijd verandert het christendom snel. Volgens Jenkins, bekend van zijn boek ‘The Next Christendom’, verschuift het zwaartepunt van het christendom naar het zuidelijk halfrond. De kerkelijke ontwikkelingen, met krimp van de autochtone/westerse christenen en groei van het zuidelijke/migranten christendom, lopen parallel aan verschuivende verhoudingen in de wereldpolitiek, waarbij niet-westerse landen zoals India en Brazilië steeds belangrijke spelers worden.

Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor christenen in Nederland. Enerzijds vindt de ontmoeting tussen noord en zuid plaats in internationale contacten. Wat is de rol van religieuze overtuigingen, maatschappelijke context en tradities in de verschillende manieren waarop christenen wereldwijd zich verhouden tot het publieke domein? Anderzijds vindt de ontmoeting tussen noord en zuid ook plaats in binnenlandse contacten: er zijn inmiddels ongeveer een miljoen christenen met een migratieachtergrond in Nederland. Wat zijn de opvattingen van christenmigranten ten aanzien van de Nederlandse samenleving, de politiek en de relatie tussen kerk en staat?  En wat is er nodig om te werken aan een gezamenlijke inzet op het publieke domein?

Aanleiding voor dit symposium is de publicatie van het boek Beelddragen: de wereldkerk en haar politieke opdracht, met bijdragen van christenen vanuit de breedte van het wereldchristendom. Naast Prof. Jenkins, zullen o.a. dr. Samuel Lee, de Theoloog des Vaderlands 2020 en directeur van het Centrum voor Theologie van Migratie van de Vrije Universiteit, Prof. Ruard Ganzevoort, dr. Simon Ririhena, drs. Godian Ejiogu, dr. Michael Bakker, dr. Klaas Bom, ds. Rhoinde Mijnals-Doth en dr. Jorge Castillo Guerra een bijdrage leveren aan het symposium.

Dr. Miranda Klaver leidt de panelgesprekken, drs. Madelon Grant, auteur van “Beelddragen” verzorgt de interviews en drs. Miranda van Holland treedt op als dagvoorzitter.

Programma

9:30      Opening
9:35      Intro VU
9:45      Intro WI en boekpresentatie Beelddragen: de wereldkerk en haar politieke opdracht
10:00    Inleiding Jenkins. Actuele ontwikkelingen van de afgelopen decennia: het zuidelijke christendom & politieke verhoudingen
10:30    Interview 1: Schatten uit mijn traditie
10:45    Panel 1: Ons verleden: welke rol speelt zij en hoe kunnen we ermee omgaan?
11:25    Pauze
11:40    Interview 2: Schatten uit mijn traditie
11:55    Panel 2: Onze toekomst: hoe kunnen we ons op een zinvolle manier aan elkaar verbinden?
13:20    Interview 3: Schatten uit mijn traditie
13:35    Panel 3: Politieke implicaties: wat betekent de groei van het zuidelijke christendom voor een politieke partij die zich in de Nederlandse christelijk-sociale traditie plaatst? En wat vraagt het van de christelijke gemeenschappen zelf, in binnenlandse en in internationale relaties?
14:15    Pauze
14:30    Afsluiting Jenkins. Vooruitblik naar de toekomst: veranderende relatie tussen noord en zuid, de uitdagingen en kansen die dat met zich meebrengt, en de politieke aspecten hiervan.
15:10    Afsluiting
15:15    Nazit

Praktische informatie

De voertaal van het seminar is Engels.

Wanneer:  Woensdag 11 maart 2020, 9:30-16:00
Waar: Symphony gebouw, dependance Vrije Universiteit, Gustav Mahlerplein 3 naast stationsplein station Amsterdam Zuid. Routebeschrijving

Het seminar World Christianity, politics and public life wordt georganiseerd door de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Logo Wetenschappelijk Instituut Christen Unie     
Kosten en aanmelden

Tickets kosten €25, excl. reserveringskosten.

Aanmelden via Eventbrite