Onderzoek

Onderzoek en afdelingen

Het onderzoek van de faculteit Religie en Theologie wordt nationaal en internationaal hoog gewaardeerd. Het is ondergebracht in twee onderzoeksafdelingen: Texts and Traditions en Beliefs and Practices.

Graduate School

Al het promotieonderzoek aan de faculteit vindt plaats binnen de Graduate School of Religion and Theology.

Leerstoelen

Op deze pagina staan de leerstoelen vermeld die zijn gevestigd aan de Faculteit Religie en Theologie.

Instituten en centra

Het onderzoek van verschillende facultaire onderzoeksgroepen wordt gebundeld in instituten en centra. Ze vervullen een belangrijke rol in de presentatie van onderzoeksresultaten in de vorm van het uitgeven van tijdschriften en reeksen en door het organiseren en congressen en symposia.