Onderzoek

Onderzoek en afdelingen

Het onderzoek van de faculteit Religie en Theologie wordt nationaal en internationaal hoog gewaardeerd. Het is ondergebracht in zes programma's: Bijbelwetenschappen, Dogmatiek en Oecumenica, Kerkgeschiedenis, Ontmoeting der tradities, Praxis en Islamitische Theologie.

Graduate School

Al het promotieonderzoek aan onze faculteit vindt plaats in het kader van de Graduate School of Religion and Theology. De Graduate School biedt een trainings- en supervisieprogramma voor alle PhDs. Informatie over toelatingsvoorwaarden, supervisie, promotiereglementen en fees is te vinden op de website van de Graduate School.

Leerstoelen

Een overzicht van alle (bijzondere) leerstoelen aan de faculteit.

Instituten en centra

Het onderzoek van verschillende facultaire onderzoeksgroepen wordt gebundeld in instituten en centra. Ze vervullen een belangrijke rol in de presentatie van onderzoeksresultaten in de vorm van het uitgeven van tijdschriften en reeksen en door het organiseren en congressen en symposia.