Onderwijs

Het CIT biedt studenten de mogelijkheid om op academisch niveau opgeleid te worden in de islamitische theologie.

Bacheloropleiding
Het CIT biedt een bachelorprogramma Islamitische Theologie, onder de naam Religie en Levensbeschouwing: Traject Islam. De bachelor Islamitische Theologie is de eerste officieel erkende universitaire opleiding voor islamitische theologie in Nederland. Het programma bestaat uit 4 delen: 1) De Arabische taal, 2) islam en islamitische theologie, 3) godsdienstwetenschappen en kennis van andere religieuze en seculiere levensbeschouwingen, 4) voorbereiding op scriptie en scriptie schrijven. Bijzonder aan dit programma is dat er gewerkt wordt vanuit een binnenperspectief op de islam. Dit houdt onder meer in dat de theologische vakken door docenten met een moslimachtergrond gedoceerd worden. Deze docenten hebben tevens hun studie voltooid aan een islamitische universiteit.

De bacheloropleiding kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd.

Masteropleiding
Het CIT biedt ook een eenjarig masterprogramma Islamitische Geestelijke Zorg, Theology & Religious Studies: Specialisatie Islamitische geestelijke zorg, aan. Dit programma leidt studenten specifiek op voor het beroep islamitisch geestelijk verzorger. Niet alleen de benodigde academische beroepsvaardigheden komen aan bod, maar ook een verdieping in de theologische vakken en het lopen van een stage in een moskee, een gevangenis of een zorginstelling. Na het afronden van het bachelor- en masterprogramma kunnen studenten aan de slag als imam binnen het publieke domein.

Daarnaast zijn studenten na het afronden van de bachelor toelaatbaar voor de onderstaande masterspecialisaties, waarvoor het CIT onderwijsmodules verzorgt:

Bovendien is het mogelijk om de onderzoeksmaster Theology & Religious Studies (research) bij het CIT te volgen. Aan bachelorstudenten biedt het centrum ook een minor Islam aan.

De masteropleiding en masterspecialisaties kunnen zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd.

Postacademische opleiding
Studenten die de masterspecialisatie Spiritual Care (accent islam) hebben gedaan, kunnen de eenjarige post-graduate ambtsopleiding tot moskee-imam volgen. In dit programma (60 EC) werken de studenten aan de verdere ontwikkeling van de kennis en vaardigheden die aansluiten op de rol van de imam waaraan in Nederland behoefte is.