Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Voor het onderzoek naar zelfcompassie in tijden van Covid-19: een studie naar omgaan met emoties, religie en mentaal welbevinden worden bijzondere persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens over religie of levensbeschouwing en mentale gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van deze gegevens is nodig om de vragen die in het onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van je gegevens jouw toestemming.

Vertrouwelijkheid van je gegevens

Er wordt in dit onderzoek niet gevraagd naar je naam, adres of geboortedatum. Dit betekent dat de bijzondere gegevens niet direct tot jouw persoon te herleiden zijn. In rapporten en publicaties worden nooit individuele gegevens gedeeld, maar resultaten over groepen.

Toegang tot je gegevens voor controle

Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot jouw gegevens. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in je gegevens zijn bijvoorbeeld: de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt. Zij houden jouw gegevens geheim. Wij vragen je voor deze inzage toestemming te geven.

Bewaren en gebruik van gegevens voor ander onderzoek

Jouw gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van religie en geestelijke gezondheid. Het gaat dan om mogelijk toekomstig onderzoek wat in het verlengde ligt van het onderzoek waarvoor je nu toestemming voor deelname geeft. Daarvoor zullen jouw gegevens 10 jaar worden bewaard. Je kunt op het toestemmingsformulier aangeven of je hier wel of niet mee instemt. Indien je hier niet mee instemt, kun je gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.

Intrekken toestemming

Je kunt je toestemming voor gebruik van jouw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit geldt voor dit onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor het toekomstige onderzoek. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat je jouw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

Dit vindt u in de privacyverklaring.