Bacheloropleidingen Faculteit Religie en Theologie

Godsdiensten en de botsing tussen (geloofs)culturen bepalen steeds meer de (politieke) agenda in Nederland. Ook berichten de media er dagelijks over. Er is dan ook behoefte aan mensen die hebben nagedacht over het verschijnsel geloof en die alles weten over een bepaalde religie. Mensen die op beleidsniveau of in het onderwijs of in de media met het onderwerp bezig zijn. Het goede carrièreperspectief voor theologen blijkt ook uit arbeidsmarktonderzoek

Bacheloropleidingen Theologie en Religiewetenschappen
De Faculteit Religie en Theologie heeft twee bacheloropleidingen: Theologie en Theology and Religious Studies (Engelstalig).


Bacheloropleidingen Religie en Theologie
Theologie afb kleinTheologie
Bij Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam én de Protestantse Theologische Universiteit gaat het ten diepste over verbinding. Een connectie die start bij haar wortels in het protestantschristelijk geloof. Samenzijn. 
AFB BA TRS klein

Theology and Religious Studies
In de Engelstalige bachelor Theology and Religious Studies ga je aan de slag met religieuze en maatschappelijke thema’s en leer je de uitgangspunten van religies en theologie beter begrijpen. Jij kunt straks een rol spelen in het debat hierover.

Bachelor Theologie
De bacheloropleiding Theologie wordt gezamenlijk gegeven door de VU en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Beide instellingen verzorgen de helft van het onderwijs in deze bachelor. De universiteiten willen met deze opleiding theologen opleiden in de protestantse traditie van theologie beoefening, met specifieke aandacht voor de wisselwerking tussen religie en maatschappelijke en culturele contexten. Je kiest uit 2 verschillende afstudeerrichtingen: Klassiek en Geloof en samenleving. Lees er alles over op de opleidingspagina.

Bachelor Theology and Religious Studies
Bij de VU bestaan religies naast elkaar. Je ontwikkelt een academische visie op wat religie en theologie betekenen. Dat doe je steeds in dialoog met je medestudenten. De bachelor Theology and Religious Studies biedt drie variabele tracks aan: Religious Studies, Islam en Theology. Als je wilt, kun je binnen dit profiel een traditie-specifiek programma volgen.

De minoren in het onderwijsaanbod bieden bovendien de mogelijkheid om je inhoudelijk te specialiseren of je voor te bereiden op een researchmaster of het onderwijs.

Aanmelden voor 1 juni 
Let op: voor de bacheloropleidingen dien je je voor 1 juni aan te melden in Studielink! De bacheloropleidingen hebben een verplichte Matchingsdag. Meer informatie over VU-Matching

Verplichte Taaltoets Nederlands voor alle eerstejaars bachelorstudenten
Alle eerstejaarsstudenten die in september aan hun studie aan de Vrije Universiteit beginnen, leggen de taaltoets Nederlands af. Deze taaltoets is verplicht en je kunt geen vrijstelling krijgen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst. Lees meer over de Taaltoets Nederlands.

Functiebeperking
De VU vindt passend onderwijs belangrijk en biedt ondersteuning aan studenten die dit op grond van hun beperking nodig hebben.