God opnieuw verbeeld: Een theologische kunstbeschouwing van God in moderne en hedendaagse beeldende kunst.

Een driedaagse cursus van Godsdienstfilosoof en estheticus Prof. dr. Wessel Stoker aan de Vrije Universiteit.

Thema

Kunst en religie zijn innerlijk verwant omdat beide betrokken zijn op menselijke bestaansvragen. Kunst verbeeldt, verklankt of verwoordt het menselijk bestaan in zijn existentiële diepte. Religies geven vanuit hun heilige boeken inzichten over mens en wereld. Zo ook de christelijke religie. Het conflict tussen kunst en religie betrof/betreft in het Westen vooral de relatie van kunst met de christelijke religie die tot en met de Barok in de kunst zeer invloedrijk was. De cursus laat zien dat er in de moderne en hedendaagse kunst weer indrukwekkende kunst gemaakt wordt met christelijke thema’s.

Doelstelling

De cursist verwerft inzicht in het belang van kunst voor kerk en religie en omgekeerd van religie voor de kunst en het museum. Ook geeft de cursus inzicht in de praktijk van werken met kunst. Dat kan de praktijk van het museum zijn, maar ook die van de kerk. Het kan meer algemeen de eigen praktijk van de deelnemer zijn, praktijk dan opgevat als het kijken naar beeldende kunst.

Programma

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten:

  • Bijeenkomst 1: Het huidige kunstbegrip en het religieuze beeld
  • Bijeenkomst 2: Bespreking van enkele religieuze kunstwerken die God, Christus en de Geest opnieuw verbeelden zoals die van Van Gogh, Jawlensky, Marc Mulders, Ad Reinhardt, Alfred Manessier en Marlene Dumas e.a.
  • Bijeenkomst 3: Theologische reflectie: theologische beeldtheorieën, religieuze omgang met het beeld en de verhouding kerk en museum

Doelgroep

De primaire doelgroep bestaat uit predikanten en andere voorgangers, pastoraal medewerkers; zij die werkzaam zijn bij een museum of galeries en andere belangstellenden.

Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Aantal studiepunten: 3 EC.

Docent

Prof. dr. Wessel Stoker was als godsdienstfilosoof en estheticus aan de VU verbonden. Hij bekleedde de bijzondere leerstoel esthetica aan de VU (Faculteiten Theologie, Filosofie en Letteren). Hij is de oprichter van Figura Divina, een collectief van onderzoekers op het gebied van kunst en religie verbonden aan Belgische en Nederlandse universiteiten.

Hij is de redacteur van verschillende bundels over kunst en religie. Hij schreef o.a. de monografie Kunst van hemel en aarde: het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer.

Cursusmateriaal

Wessel Stoker, God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing, Parthenon
(Verschijnt voorjaar 2019)

Data, tijdstip en locatie

De cursus God opnieuw verbeeld wordt op de volgende vrijdagen aangeboden aan de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam:

  • Vrijdag 14 juni, 13:30-16:30 uur
  • Vrijdag 21 juni, 13:30-16:30 uur
  • Vrijdag 28 juni, 13:30-16:30 uur

De locatie voor alle cursusdagen is zaal 5A-16 in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen €225,00 per deelnemer.

Dit bedrag is exclusief het lesboek Wessel Stoker, God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing, Parthenon 2019.

Certificering

Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Aantal studiepunten: 3 EC.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cursussen.frt@vu.nl

Aanmelden

Aanmelden en betalen kan via de website van Eventbrite.

Vermeld bij registratie en de betaling de volledige naam van de cursus en ordernummer 1000300.

Voor deze cursus gelden de algemene voorwaarden cursussen Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit.