Online cursus: Godsbeelden en geestelijke gezondheid. Een cursus voor geestelijk verzorgers en GGZ-professionals

In deze module staan godsbeelden en geestelijke gezondheid centraal. Wie is God voor iemand met psychische problemen, hoe ziet en ervaart hij of zij de verhouding tot God? En, belangrijker nog: hoe heeft dat te maken met zijn of haar psychische beleving en problematiek, en wat betekent dat voor pastorale begeleiding, geestelijke verzorging of psychologische hulpverlening?

In deze module worden godsbeelden benaderd vanuit het perspectief van de klinische godsdienstpsychologie. Daarbij is er zowel aandacht voor wetenschappelijke kennis als praktische implicaties en vaardigheden. 

Doelstelling

Het uitgangspunt van de online cursus Godsbeelden en geestelijke gezondheid is:

1) Dat het godsbeeld een goede ingang is om religie en zingeving vanuit een professioneel referentiekader aan de orde te stellen.
2) Dat aandacht hiervoor kan bijdragen aan existentieel en psychologisch welbevinden van de ander.

Na het volgen van de module weet en kun je het volgende:

 • Je kent de belangrijkste theoretische benaderingen van godsrepresentaties/ godsbeelden
 • Je weet op welke manieren godsrepresentaties samengaan met specifieke typen of dimensies van psychopathologie
 • Je hebt inzicht in de relevantie van het godsbeeld voor pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en psychologische hulpverlening.
 • Je hebt kennis van verschillende interventiemogelijkheden in relatie tot godsbeelden.
 • Je bent in staat om gegevens over het godsbeeld te duiden en te verbinden met doelen op het gebied van zingeving, religie en existentieel herstel.

Doelgroep

 • Geestelijk verzorgers, predikanten, pastoraal werkers, imams en anderen die in hun werk spreken met mensen over religie en zingeving in het algemeen en God en geloofsbeleving in het bijzonder
 • GGZ-professionals (psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten en anderen) die meer willen weten over de interactie tussen psychiatrie en religie en in hun hulpverlening aandacht (willen) geven aan existentiële vragen in relatie tot de problematiek van de cliënt.

Programma

 • E-learning: in je eigen tijd volg je een online module met videocolleges, literatuurstudie en verwerkingsopdrachten. Aan het einde van deze module volgt een kennistoets. Deze moet je voldoende afronden om accreditatiepunten te verkrijgen. 
 • De cursus wordt afgesloten met een werkcollege, waarbij je samen met andere groepsgenoten casuïstiek bespreekt en met hen (en de docent) in gesprek kunt gaan over het geleerde. Dit werkcollege wordt bij voldoende belangstelling tweemaal per jaar aangeboden. Afronding van de e-learning is voorwaarde voor deelname.

Docent

Hanneke Schaap

Hanneke Schaap-Jonker is bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit. Daarnaast werkt zij als rector van het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), onderdeel van Eleos en De Hoop ggz. Haar expertise ligt op het snijvlak van psychiatrie en psychische problemen enerzijds en geloofsbeleving, zingeving en existentiële vragen anderzijds.
Foto: Jaco Hoeve Fotografie 

Data

 • Start e-learning: starten kan op elk moment
 • Werkcollege: Bij deze online cursus hoort een centraal werkcollege waarbij de cursisten en docent fysiek aanwezig zullen zijn. De exacte datum voor deze bijeenkomst wordt later bekend gemaakt. Voorafgaand aan dit werkcollege moet je de online module hebben afgerond. 

Kosten en literatuur

De kosten voor deze cursus bedragen € 175 per deelnemer. De cursusliteratuur is opgenomen in de e-learningmodule.

Certificering

Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Aantal studiepunten: 1 EC

Deze cursus is geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers

Deelnemen aan de cursus?

Meld je aan via Eventbrite. Vermeld bij registratie en de betaling de volledige naam van de cursus en ordernummer 1000300. 

Voor deze cursus gelden de algemene voorwaarden cursussen FRT.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cursussen.frt@vu.nl