Cursussen & Trainingen

Niemand is ooit uitgeleerd. Daarom biedt de Faculteit Religie en Theologie een divers aanbod aan cursussen, trainingen en consultatie aan.

Elk half jaar wordt een nieuwe serie cursussen ontwikkeld een aangeboden. Ondanks het diverse en veelzijdige aanbod zijn alle cursussen van een onmiskenbaar academisch niveau.

Academische cursussen

De Faculteit Religie en Theologie biedt een serie relevante cursussen aan die geschikt zijn als bij- en nascholing van docenten, geestelijk verzorgers of voorgangers maar ook toegankelijk en relevant zijn voor een grotere doelgroep geïnteresseerden.

De eerste serie cursusaanbod bestaat uit:

Deelnemers betalen per cursus. Tentaminering is niet verplicht, maar certificering behoort wel tot de mogelijkheden. Het niveau van alle cursussen is HBO en HBO+. De kosten verschillen per cursus.

Publiekscursussen

De Faculteit Religie en Theologie biedt ook meer algemene en publiekscursussen aan zoals  ‘Religie voor Dummies’, een spoedcursus religie voor journalisten die ook op aanvraag aan andere doelgroepen en zo nodig op locatie kan worden aangeboden. Een ander voorbeeld van een publiekscursus is de cursus Knippen en plakken aan de volgende generatie’, over genetische modificatie, de techniek van kiembaanmodificatie en de gevolgen voor het nieuwe leven, in samenwerking met Dagblad Trouw.

In-company trainingen

Ook worden vanuit de faculteit op maat gemaakte in company trainingen aangeboden. U kunt hierbij denken aan trainingen voor docenten,  training van lokale politici op het gebied van de-radicalisering of een training voor religieuze leiders. 
Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met Miranda van Holland, c.r.van.holland@vu.nl

Consultatie en advies

Op aanvraag verzorgen consultatie en advies. Dit kan op allerlei terreinen zoals religie, levensbeschouwing en onderwijs; zingeving en leiderschap, de juridische status van religieuze gemeenschappen, radicalisering of de interreligieuze dialoog. De verschillende experts binnen onze faculteit zijn in staat hun expertise naar maatschappelijke, religieuze en overheidsinstellingen te vertalen.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Miranda van Holland c.r.van.holland@vu.nl