Leiderschap en zingeving in tijden van crisis

De online training over de existentiële uitdagingen voor een leider tijdens een crisis

Hoe ga je als leidinggevende om met de existentiële uitdagingen van een crisis als de coronacrisis? Hoe neem je als ‘voorganger’ van een gemeenschap of organisatie je symbolische rol serieus? En wat kun je daarbij leren van hoe in de oude wijsheidstradities met deze rol werd omgegaan?

Deze vragen staan centraal in de driedelige online mini-training ‘Leiderschap en zingeving in crisistijd’. Een training voor burgemeesters, CEO’s, politici en anderen die op zoek zijn naar inspiratie en tools om vorm te geven aan de existentiële dimensie van hun leiderschap. Leiderschap is immers meer dan het ‘managen’ van een crisis, het gaat ook om perspectief bieden en de weg te wijzen naar de toekomst.

Inleidende video’s over hoop, onzekerheid, veerkracht, onmacht en verbondenheid

Training Leiderschap en Zingeving

Deze online training wordt ingeleid met een vijftal korte video’s over de thema’s hoop, onzekerheid, veerkracht, onmacht en verbondenheid. De sprekers in de video’s zijn Ruard Ganzevoort (decaan van de Faculteit Religie en Theologie en Eerste Kamerlid en gespecialiseerd in traumaverwerking), Sjors Fröhlig (burgemeester en voormalig journalist) en Fardau Procee (senior beleidsmedewerker bij Buitenlandse Zaken, docente aan de UvA en alumna van de VU). Gespreksleider is Lenneke Post, bestuurskundige en theologe en gespecialiseerd in spirituele autobiografieën. 


Bekijk de promotievideo en de video's per thema:

Online training ‘Leiderschap en zinsgeving in crisistijd’

Aansluitend op de thematiek van deze vijf video’s is er een online training door de Faculteit Religie en Theologie van de VU ontwikkeld waarin Ruard Ganzevoort en Lenneke Post dieper ingaan op de uitdagingen van leiders in tijden van crisis. In deze training wordt aangesloten bij de behoeftes van de deelnemers en gebruik gemaakt van inzichten uit levensbeschouwelijke tradities, waarin al eeuwen lang wordt nagedacht over existentieel en symbolisch leiderschap.

Vanuit die deskundigheid komen de volgende aspecten aan bod:

  • Welke existentiële thema’s (verlies, angst, woede, schuld, wanhoop, isolement) spelen in een crisis een grote rol en wat kan ik daarin als leider betekenen?
  • Vereisen tijden van crisis een andere vorm van leiderschap? Wat vraagt een crisis van leiders?
  • Wie ben ik zelf als leider? Hoe spelen mijn eigen overtuigingen, kernwaarden en ervaringen mee in wat ik anderen te bieden heb?
  • Hoe kan ik mijn rol als leider zo vormgeven dat mijn leiderschap bijdraagt aan hoop, vertrouwen, verbondenheid en veerkracht?

Programma van de online training

  • De online training bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur.
  • Voorafgaand aan elke sessie ontvang je een aantal voorbereidingsopdrachten.
  • Voorafgaand aan de eerste sessie maak je een opdracht waarin je reflecteert op vragen en dilemma’s m.b.t. de existentiële dimensie van jouw leiderschap.

Trainers: Ruard Ganzevoort en Lenneke Post

Ruard Ganzevoort is decaan van de Faculteit Religie en Theologie en als senator lid van de Eerste Kamer. Binnen zijn wetenschappelijk onderzoek is hij gespecialiseerd in de thema’s traumaverwerking, seksualiteit, conflict, identiteit en populaire cultuur.

Lenneke Post is bestuurskundige en theologe. Ze verricht promotieonderzoek aan de VU naar het werken met de spirituele autobiografie van kankerpatiënten. Ze is verbonden aan de Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging van het Amsterdam UMC.

Praktische informatie

De cursus Leiderschap en zingeving in tijden van crisis wordt op dit moment niet aangeboden. Heb je interesse in deze training? Neem dan contact op met Miranda van Holland: c.r.van.holland@vu.nl.

De kosten voor deelname aan de drie online sessies zijn 175,00 euro per deelnemer, exclusief reserveringskosten.