Migratie en Theologie (1 dag)

Thema cursus

In de afgelopen jaren zijn de migranten en internationale kerken steeds vaker zichtbaar in de pers en media. Er zijn ongeveer één miljoen migranten christenen in Nederland, afkomstig uit alle werelddelen, verscheiden in tradities en denominaties. Dit zijn actieve kerkgangers die samenkomen in migranten kerken en internationale kerkdiensten.
 
De migranten/internationale kerken spelen een belangrijke rol binnen de Nederlandse samenleving, zowel maatschappelijk als kerkelijk. Deze kerken doen bijvoorbeeld veel voor de opvang en integratie van hun leden in de Nederlandse samenleving. Maar hoewel de laatste jaren steeds meer aandacht lijkt te zijn voor de rol van de migranten kerken, is er nog steeds weinig contact met reguliere Nederlandse kerken. Dit terwijl contact tussen beide gemeenschappen juist wenselijk is in een tijd waarin migratieproblematiek en de omgang met vluchtelingen zich ook in reguliere Nederlandse kerken vaker voordoet.
Gedurende deze eendaagse cursus Migratie en Theologie wordt daarom dieper ingegaan op de thema’s als interculturaliteit in de kerk, de context van migratie en migratie theologie.

De cursus Migratie en Theologie wordt aangeboden in samenwerking met het Center for Theology of Migration en is een gezamenlijk project is van SKIN (Samen Kern in Nederland) en de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit en verzorgd door een drietal experts op het gebied van migrantenkerken, migratie en migratie theologie, Simon Ririhena, Samuel Lee en Rien van der Toorn.

Doelstelling

Gedurende deze cursus maken de cursisten kennis met migratie theologie, interculturaliteit binnen de kerk, de context van migratie. Daarbij komen de volgende vragen aan bod: “Wat zijn de uitdagingen van de migranten Christenen en kerken in Nederland? Wat is de rol van de migranten kerken binnen Christelijk Nederland? Wat bindt de migranten kerken en Nederlandse kerken met elkaar? Wat kunnen de Nederlandse kerken leren van de migranten kerken? Wat zijn de culturele verschillen en hoe kunnen deze verschillen juist op een positieve manier ingezet worden door de voorgangers en kerkleiders?” 
Dit is een inhoudelijke cursus waar voorgangers, pastores, kerkelijk werkers en geïnteresseerden kennismaken met de wereld van migrantenkerk en in Nederland en gezocht wordt naar wat migrantenkerken en de Nederlandse kerken zowel inhoudelijk als praktisch voor elkaar kunnen betekenen.

Programma

Dagdeel 1: Missio Christi: Invloed van zending op cultuur
In het domein Theologie komen de begrippen 'tweezijdige transformatie' en 'dubbele contextualiteit' aan de orde. In het proces van tweezijdige transformatie gaat het om de invloed van het christendom op een cultuur en andersom. Met het begrip ‘dubbele contextualiteit’ wordt bedoeld dat de migrantenkerken in het nieuwe land nieuwe betekenis moeten geven aan hun eigen etnische identiteit en tegelijkertijd dat ook moeten doen voor hun christelijke identiteit.

Dagdeel 2: Migratie en Theologie
In dit dagdeel worden theologische- en Bijbelse perspectieven van migratie besproken in de hedendaagse context van migratie. Wat kunnen Nederlandse- en Migranten Kerken voor elkaar betekenen?

Dagdeel 3: Cultuurverschillen in de kerk
Steeds meer mensen vanuit verschillende culturen komen binnen de Nederlandse kerken en gemeentes. In dit dagdeel worden de cultuurverschillen besproken door middel van sociologische modellen, hierdoor kunnen de verschillen en overeenkomsten herkenbaar en bespreekbaar worden. Het accent zal liggen op de praktische aspecten van het uitoefenen van interculturaliteit.

Doelgroep

De primaire doelgroep van deze cursus bestaat uit predikanten, voorgangers, pastoraal medewerkers, hulpverleners en andere belangstellenden.
Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Aantal studiepunten: 1 EC.  
  

Docenten

Dr. Simon Ririhena, universitair docent en coördinator voor het Center for Theology of Migration
Dr. Samuel Lee, universitair docent en coördinator voor het Center for Theology of Migration
Ir. Rien van der Toorn, directeur Intercultural Impact, eigenaar en trainer van Intercultural Impact en decaan van Global Studies aan de Foundation Academy of Amsterdam.


Data, tijdstip en locatie

De cursus Migratie en theologie wordt op woensdag 10 april 2019, 10:00-17:00 uur gehouden aan de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Locatie is de Kerkzaal op de 16e etage van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen €199,00 per deelnemer. Inclusief koffie, thee en een eenvoudige lunch.

 

Certificering

Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Aantal studiepunten: 1 EC.  

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cursussen.frt@vu.nl

Aanmelden

Aanmelden en betalen kan via de website van Eventbrite.

Vermeld bij registratie en de betaling de volledige naam van de cursus en ordernummer 1000300. 

Voor deze cursus gelden de algemene voorwaarden cursussen Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit.