Bijzondere leerstoelen

In het onderstaande overzicht staan de bijzonder leerstoelen vermeld die zijn gevestigd aan de Faculteit Religie en Theologie.
Met het publiceren van informatie over de bijzondere leerstoelen verbonden aan de Vrije Universiteit wil de VU de achtergrond van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken. Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen.