Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteiten bij het onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden, voorlichting etc. De directeur bedrijfsvoering is hoofd van het faculteitsbureau en voert namens het faculteitsbestuur het beheer van de faculteit. Tevens is hij verantwoordelijk voor alle facultaire personeelsaangelegenheden. 

Directeur bedrijfsvoering: Henny van Nieuwenhuijsen
E: h.w.van.nieuwenhuijsen@vu.nl
T: +31 20 59 87234 / +31 20 59 86545

Onderwijsbureau

Hoofd Onderwijsbureau: drs. P.J. Reinders
T: 020 598 6600
E: p.j.reinders@vu.nl

Ingeschreven studenten aan de VU kunnen voor alle voorkomende vragen over onderwijs, intekenen vakken, afstuderen, examencommissie en studentenbegeleiding terecht op VUnet. Mocht je op VUnet het antwoord niet vinden, dan kun je terecht bij de Studentenbalie (020 598 5020, werkdagen van 10.30 tot 12.30 en 14.00 to 17.00 uur) of mailen met studentenbalie@vu.nl.

Niet ingeschreven en aankomend studenten kunnen hun vragen stellen aan de Studentenbalie (020 598 5020, werkdagen van 10.30 tot 12.30 en 14.00 to 17.00 uur) of mailen met studentenbalie@vu.nl.

Faculteitssecretariaat

Het Faculteitssecretariaat ondersteunt de afdelingshoofden en regelt daarnaast zalen voor vergaderingen en incidentele colleges alsmede catering.

Openingstijden: 9.00 - 17.00 uur
Locatie: VU hoofdgebouw, 2E-05
T: 020 59 86620
E: secretariaat.frt@vu.nl

Restauratieve voorzieningen
Medewerkers van de faculteit kunnen koffie, thee, lunches en borrels bestellen via het faculteitssecretariaat. Dien de bestelling minimaal 1 werkdag van tevoren voor 10.00 uur in.
Let op: borrels en catering met bediening dienen minimaal vijf werkdagen van tevoren ingediend te worden. Raadpleeg de website van Sodexo voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Bestuurssecretariaat

Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat.

Contactpersoon: Daniëlle Roeleveld
T: 020 59 86545
E: bestuurssecretariaat.frt@vu.nl

Onderzoek

Alle zaken met betrekking tot het ondersteunen van het onderzoek vinden plaats vanuit het secretariaat van het Onderzoeksbureau.

Aanspreekpunt: prof. dr. Bert-Jan Lietaert Peerbolte, portefeuilehouder onderzoek
T: +31 (0)20 59 84171
E: l.j.lietaertpeerbolte@vu.nl

Communicatie & Marketing

De afdeling Communicatie & Marketing is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het interne en externe communicatiebeleid van de faculteit. Hieronder vallen onder meer voorlichting, werving, website, VUnet, sociale media, nieuwsbrief en externe profilering. Stuur een e-mail naar: communicatie.frt@vu.nl

Voor de website en VUnet: webredactie.frt.mc@vu.nl

HRM

Personeelsadviseur: Marja Horsman
T: 020 59 88573
E: m.p.horsman@vu.nl

HRM servicedesk
T: 020 598 2882 (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur)
E: servicedesk.hrm@vu.nl

Financiële zaken

De afdeling financiële zaken is verantwoordelijk voor de coordinatie en uitvoering van het brede planning en control proces voor de faculteit. Hieronder valt o.a. het opstellen van begrotingen en het maken van de periodieke rapportages.

Business controller: Aleksandra Vukomanovic
T: 020 59 85944
E: a.vukomanovic@vu.nl

Declaraties en facturen
Kijk voor meer informatie over declaraties en facturen op VUnet.