Aan de faculteit verbonden instellingen

In het kader van de predikantsopleiding voor de diverse kerkelijke genootschappen is een aantal seminaria aan de Faculteit Religie en Theologie gevestigd. Zij verzorgen een kerkelijke opleiding vanuit de achtergrond van het eigen kerkgenootschap binnen de theologische opleiding van de faculteit.

Ook zijn er een groot aantal instituten en centra aan de faculteit gevestigd waarin het onderzoek van verschillende vakgroepen wordt samengebracht.