Zusterfaculteiten

zusterfaculteiten_kaartOud-Katholiek Seminarie
Website

Protestantse Theologische Universiteit 
Website

Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Theologie
Website

Remonstrants Seminarium Leiden 
Website

Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Website

Theologische Universiteit Apeldoorn
Website

Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
Website

Universiteit van Tilburg
Faculteit Katholieke Theologie
Website

Universiteit voor Humanistiek
Website

Evangelische Theologische Faculteit Leuven
Website

Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid Brussel
Website

Katholieke Universiteit Leuven
Faculteit Godgeleerdheid
Website

Universiteit Utrecht
Departement Godgeleerdheid, Faculteit Geesteswetenschappen
Website

Universiteit Leiden
Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen, Faculteit der Geesteswetenschappen
Website